Thời sự

Loạt chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 4/2021

20:00 | 30/03/2021

Chia sẻ

Hàng loạt chính sách, quy định mới sẽ có hiệu lực từ tháng 4/2021 như bổ sung phí hải quan mới, quy định mới về miễn thuế nhập khẩu linh kiện, phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu, cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới...
Loạt chính sách, quy định mới có hiệu lực từ tháng 4/2021 - Ảnh 1.

(Ảnh: Báo Hải Phòng).

Bổ sung thêm phí hải quan mới

Bên cạnh các mức phí trước đây, Thông tư số 14/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/2/2021 bổ sung thêm phí hải quan mới. Đó là phí cấp, cấp lại sổ tạm quản (sổ ATA) đối với hàng hóa tạm xuất tái nhập theo Nghị định số 64/2021/NĐ-CP ngày 10/6/2020.

Mức thu phí hải quan cấp sổ ATA là 1.000.000 đồng/sổ và phí cấp lại sổ là 500.000 đồng/sổ.

Điều 3 của Thông tư này cũng quy định về các đối tượng được miễn thu phí, lệ phí trong các trường hợp như hàng viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại, quà tặng cho các cơ quan tổ chức; Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh; Hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới trong định mức theo quy định…

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 5/4/2021.

Quy định mới về phân tích để phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 14/2015/TT-BTC về phân loại, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Theo Thông tư, hồ sơ yêu cầu phân tích để phân loại hàng hoá gồm:

- Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa (theo mẫu số 05/PYCPT/2021 ban hành kèm Thông tư này). Mỗi mặt hàng lập 1 Phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm Biên bản lấy mẫu hàng hóa.

- Phiếu ghi số, ngày văn bản, chứng từ thuộc hồ sơ hải quan liên quan đến mẫu hàng hóa.

- Mẫu hàng hóa yêu cầu phân tích.

- Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa. Trường hợp không có tài liệu kỹ thuật thì cơ quan hải quan nơi gửi hồ sơ phải nêu rõ lý do hàng hóa không có tài liệu kỹ thuật tại mục 12 mẫu số 05/PYCPT/2021 về phiếu yêu cầu phân tích hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kiêm biên bản lấy mẫu ban hành kèm theo Thông tư này."

Thông tư cũng sửa đổi, bổ sung về phân loại, áp dụng mức thuế đối với một số trường hợp đặc biệt như sau:

"Trường hợp có sự khác biệt về mô tả hàng hóa tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mô tả hàng hóa theo Danh mục HS (Danh mục hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới), Danh mục AHTN (Danh mục thuế quan hài hòa ASEAN) thì áp dụng trực tiếp mô tả hàng hóa theo Danh mục HS, Danh mục AHTN để phân loại và hướng dẫn phân loại theo nguyên tắc áp dụng quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên”.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 12/4/2021.

Quy định mới miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện 

Theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP, nguyên liệu, vật tư linh kiện trong nước chưa sản xuất được, sẽ được miễn thuế nhập khẩu trong 5 năm để sản xuất phục vụ các dự án sau: Dự án đầu tư thuộc Danh mục ngành, nghề đặc biệt ưu đãi đầu tư; Dự án đầu tư thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Dự án đầu tư của doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, tổ chức khoa học và công nghệ.

Thời gian bắt đầu sản xuất là thời gian sản xuất chính thức, không bao gồm thời gian sản xuất thử. Người nộp thuế tự kê khai, tự chịu trách nhiệm về ngày thực tế sản xuất và thông báo trước khi làm thủ tục hải quan cho cơ quan hải quan nơi tiếp nhận hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế.

Hết thời hạn miễn thuế 5 năm, người nộp thuế phải kê khai, nộp đủ thuế theo quy định đối với lượng nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu đã được miễn thuế nhưng không sử dụng hết.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/4/2021.

Hướng dẫn kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán mới

Thông tư số 09/2021/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành hướng dẫn rõ về việc kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Theo Thông tư, các nội dung kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán được quy định chi tiết tại Điều 4. 

Theo đó, kểm tra tình hình tuân thủ các quy định của pháp luật về đăng ký, duy trì điều kiện hành nghề và điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán của người hành nghề dịch vụ kế toán và các đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam, bao gồm: Việc đăng ký, duy trì điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán và thực hiện nghĩa vụ báo cáo, thông báo của đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán;  Việc đăng ký, duy trì điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán và thực hiện nghĩa vụ báo cáo, thông báo của kế toán viên hành nghề.

Đồng thời, kiểm tra tình hình tuân thủ các quy định của chuẩn mực nghề nghiệp, chế độ kế toán và pháp luật kế toán liên quan của đối tượng được kiểm tra khi cung cấp dịch vụ kế toán cho khách hàng. Chuẩn mực nghề nghiệp bao gồm các chuẩn mực kế toán và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ 1/4/2021.

Cấp thẻ Bảo hiểm y tế mẫu mới

Kể từ ngày 1/4/2021, Quyết định số 1666/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành chính thức có hiệu lực pháp luật. Mẫu thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) mới có cải tiến hơn so với trước đây như sau: 

- Kích thước: chiều dài 85,60 mm, rộng 53,98 mm, theo khung viền mép ngoài của thẻ;

- Chất liệu: sử dụng giấy trắng định lượng 180g/m2, đảm bảo độ bền, độ bóng, thay vì chỉ sử dụng một mảnh giấy mỏng manh, dễ nát như cũ; 

- Hình thức: nền màu trắng, ở giữa in mờ logo biểu tượng Bảo hiểm xã hội (BHXH) màu xanh cô ban với những vòng tròn xung quanh lan tỏa, màu sắc giảm dần, khoảng cách từ tâm biểu tượng BHXH Việt Nam đến vòng tròn ngoài cùng là 14 mm; bên ngoài có khung viền nét đôi màu xanh cô ban;

- Mã số thẻ sẽ chỉ còn 10 chữ số (chính là mã số bảo hiểm xã hội) thay vì 15 ký tự như trước đây. Mức hưởng của người tham gia BHYT sẽ được thể hiện tại góc bên phải của thẻ, theo các kí tự từ 1 đến 5; 

- Mặt sau thẻ cung cấp các thông tin về nơi cấp, đổi thẻ; hướng dẫn kiểm tra chi phí khám, chữa bệnh.

Cũng theo Quyết định này, các thẻ BHYT cũ trong thời gian chờ đổi sang mẫu thể mới vẫn có thể tiếp tục được dùng để khám, chữa bệnh.

Lưu ý, phôi thẻ BHYT đã in theo mẫu cũ chưa sử dụng hết đến ngày 01/4/2021 vẫn tiếp tục sử dụng cấp cho các đối tượng tham gia BHYT. 

Khánh Linh