Tài chính

LienVietPostBank lãi gần 2.500 tỷ đồng trong năm 2020, tăng 19% so với năm trước

12:26 | 21/01/2021

Chia sẻ

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 của LienVietPostBank đạt 2.427 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2019 và vượt 43% so với kế hoạch.
LienVietPostBank lãi gần 2.500, tăng 19% so với năm trước - Ảnh 1.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Ảnh: LienVietPostBank).

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank - Mã: LPB) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV với lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2020 đạt 2.427 tỷ đồng, tăng 19% so với năm 2019 và vượt 43% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.862 tỷ đồng, tăng 16,3%.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần của LienVietPostBank đạt 6,720 tỷ đồng, tăng gần 11% và đóng góp hơn 86% vào tổng thu nhập hoạt động chung.

Đáng chú ý, trong năm vừa qua, hầu hết nguồn thu nhập ngoài lãi của ngân hàng đều ghi nhận tăng trưởng tích cực. Trong đó, mảng hoạt động dịch vụ lãi gần 627 tỷ đồng, tăng hơn 59%.

Mảng chứng khoán kinh doanh và hoạt động kinh doanh khác lần lượt tăng trưởng gấp hơn 8 lần và 5 lần so với năm 2019, đem về cho ngân hàng 33,6 tỷ đồng và 190 tỷ đồng lãi thuần.

Ngoài ra, ngân hàng cũng ghi nhận lãi thuần gần 138 tỷ đồng từ mảng chứng khoán đầu tư, trái ngược với con số lỗ thuần gần 54 tỷ đồng của năm trước. Duy chỉ có lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm nhẹ 3,1%, đạt 62 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động LienVietPostBank năm 2020 đạt 7.771 tỷ đồng, tăng 19,4%. Nhờ chi phí hoạt động chỉ tăng 15,2%, do đó lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng tăng trưởng hơn 26%, đạt 3.126 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi 699 tỷ đồng (tăng 60,5%) cho chi phí dự phòng rủi ro, lợi nhuận trước thuế của LienVietPostBank còn 2.427 tỷ đồng, tăng 19%.

LienVietPostBank lãi gần 2.500, tăng 19% so với năm trước - Ảnh 2.

Kết quả kinh doanh năm 2020 của LienVietPostBank. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp từ BCTC LienVietPostBank).

Tính đến 31/12/2020, tổng tài sản ngân hàng đạt 242.343 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm trước. Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng tăng 25,7% với 176.622 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 27,5% với 174.526 tỷ đồng.

Đến hết năm 2020, tổng nợ xấu nội bảng của LienVietPostBank tăng 24,5% lên 2.527 tỷ đồng, xấp xỉ với tăng trưởng cho vay. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng đạt mức 1,43%, không thay đổi nhiều so với cuối năm trước.

lpb.jpg

Một số chỉ tiêu tài chính của LienVietPostBank. (Ảnh: Lê Huy tổng hợp từ BCTC LienVietPostBank).

Lê Huy