Nhà đất

Liên danh Phú Hiệp - Du lịch Quốc Thắng được chỉ định làm nhà đầu tư khu đô thị gần 1.800 tỉ đồng tại Bình Định

16:38 | 15/01/2020

Chia sẻ

Dự án Khu đô thị mới Chợ Góc có tổng chi phí thực hiện là gần 1.777,7 tỉ đồng, trong đó giá trị xây dựng công trình là hơn 1.249,3 tỉ đồng, giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 528,3 tỉ đồng. Nguồn vốn trực tiếp của nhà đầu tư, nhà nước không tham gia góp vốn.

UBND tỉnh Bình Định vừa mới có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị mới Chợ Góc (CG-01) tại phường Nhơn Bình, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

Theo đó, hình thức lựa chọn nhà đầu tư là chỉ định thầu. Đơn vị được chỉ định làm nhà đầu tư dự án là Liên danh Công ty TNHH Phú Hiệp và Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Quốc Thắng.

Liên danh Phú Hiệp - Du lịch Quốc Thắng được chỉ định làm nhà đầu tư khu đô thị gần 1.800 tỉ đồng tại Bình Định - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Một góc Qui Nhơn, Bình Định. Ảnh: Nhịp cầu đầu tư.

Dự án Khu đô thị mới Chợ Góc (CG-01) có tổng chi phí thực hiện là gần 1.777,7 tỉ đồng, trong đó giá trị xây dựng công trình là hơn 1.249,3 tỉ đồng, giá trị bồi thường giải phóng mặt bằng là hơn 528,3 tỉ đồng. Nguồn vốn trực tiếp của nhà đầu tư, nhà nước không tham gia góp vốn.

Giá trị nộp ngân sách Nhà nước do nhà đầu tư đề xuất là 17,8 tỉ đồng. Đây là giá trị do nhà đầu tư đề xuất (giá trị này độc lập với tiền sử dụng đất mà nhà đầu tư phải nộp). Con số này là giá trị nộp ngân sách Nhà nước tạm tính, sẽ được điều chỉnh bằng 1% trên tổng chi phí thực hiện dự án được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt nhưng không thấp hơn giá trị đã nêu trên.

Tổng diện tích đất giao nhà đầu tư thực hiện dự án là khoảng 61 ha, diện tích chính xác sẽ được xác lập khi lập thủ tục giao đất.

Mục tiêu của dự án là đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh các công trình theo Quyết định của UBND tỉnh Bình Định về việc phê duyệt điều chỉnh qui hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 Quĩ đất dọc Quốc lộ 19 (mới) đoạn từ thành phố Quy Nhơn đến huyện Tuy Phước và Văn bản ngày 27/3/2019 về việc phân định quĩ đất để triển khai quĩ hoạch tại khu vực Chợ Góc, phường Nhơn Bình.

Khánh Hà