Tài chính

Lịch sử tiếp tục lặp lại: ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank bất thành do không đủ tỉ lệ cổ đông tham dự

14:53 | 30/06/2020

Chia sẻ

Trong cùng ngày, đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường của Eximbank đều không thể diễn ra do tỉ lệ tham dự đạt tương ứng 17,5% và 51,92% đại điện cho cổ đông có quyền biểu quyết.

Chiều ngày 30/6, Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường sau đại hội thường niên.

Việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường này được quyết định sau khi nhận được kiến nghị của hai nhóm cổ đông lớn của Eximbank gồm cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation nắm 15% vốn tại Eximbank và nhóm cổ đông Ngô Thị Thúy (nắm giữ 10,36% cổ phần phổ thông của Eximbank (vào thời điểm tháng 9/2019).

ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank tiếp tục diễn ra bất thành - Ảnh 1.

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2020 của Eximbank chiều 30/6 (Ảnh: Thu Hoài).

Tuy nhiên, tại đại hội, đến 14h29, ông Trần Ngọc Dũng, Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông Eximbank cho biết hiện tại có 129 cổ đông đại diện đến tham dự đại hội, tương đương khoảng 638,3 triệu cổ phần, chiếm 51,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ qui định tại luật doanh nghiệp và điều lệ Eximbank, ông Dũng đã tuyên bố tổng số cổ đông đại diện tham dự thấp hơn 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, không đủ điều kiện để tiến hành.

ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank tiếp tục diễn ra bất thành - Ảnh 2.

Thống kê số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường của Eximbank chiều 30/6 (Ảnh: Thu Hoài).

Trước đó, sáng 30/6, đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Eximbank cũng diễn ra bất thành bởi tỉ lệ tham dự của cổ đông đạt chỉ hơn 17,5%, chưa đạt đủ tỉ lệ để tiến hành đại hội theo qui định.

Trong năm 2019, đại hội đồng thường niên của ngân hàng cũng đã không thể thực hiện do sự bất đồng ý kiến giữa các cổ đông, qui chế đại hội không được thông qua.

Được biết, cổ đông lớn SMBC đã có nhiều văn bản yêu cầu triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm mong muốn HĐQT Eximbank sắp xếp thực hiện việc trình bày các vấn đề đã được nhận định và kiến nghị khắc phục đó một cách đầy đủ và chính xác cho các cổ đông để cổ đông biết và đóng góp ý kiến.

Đồng thời, SMBC cũng gửi đề nghị giảm số lượng thành viên HĐQT từ 11 người xuống còn 7 người và ông Yasuhiro cũng sẽ từ chức khỏi các vị trí thành viên HĐQT của Eximbank cùng tất cả các vị trí thuộc các ủy ban HĐQT.

Theo SMBC, HĐQT của Eximbank hiện có 10 thành viên gồm cả ông Yasuhiro Saitoh. Với cơ cấu như vậy thực tế cho thấy liên tục có mâu thuẫn nội bộ giữa các thành viên HĐQT. Các thành viên không thể hợp tác tốt với nhau vì hoạt động kinh doanh của Eximbank.

Do đó, SMBC yêu cầu cần để các cổ đông xem xét lại liệu cơ cấu HĐQT hiện tại của ngân hàng có tạo ra được kết quả kinh doanh đáp ứng được kì vọng hay không, còn thích hợp hay không hay việc cắt giảm xuống 7 thành viên sẽ mang lại lợi ích tốt hơn, giảm chi phí và tăng hiệu quả hoạt động.

Theo SMBC, nếu các cổ đông đồng ý việc cắt giảm qui mô HĐQT là cần thiết có thể xem xét các phương án như bỏ phiếu tín nhiệm.Văn bản của SMBC nêu rõ với vai trò là cổ đông sở hữu trên 10% vốn cổ phần của ngân hàng, SMBC hoàn toàn có quyền được triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường.

SMBC cho biết đã nộp kiến nghị 3 lần họp đại hội đồng cổ đông thường niên tương ứng là ngày 26/4, 26/5 và 21/6 trong năm 2019.

"Chúng tôi kiến nghị cùng những vấn đề nhưng chúng tôi phải nộp nhiều lần vì ĐHĐCĐ thường niên bị hoãn và được triệu tập lại nhiều lần và Kiến nghị của chúng tôi chưa từng được giải quyết hợp lệ theo pháp luật của Việt Nam và điều lệ của EIB", SMBC cho biết.

SMBC lí giải với những qui định hiện hành của pháp luật tại Việt Nam thì không có trường hợp nào HĐQT của Eximbank có quyền từ chối kiến nghị của họ và phải đưa nội dung kiến nghị đó vào dự thảo của ĐHĐCĐ thường niên. Tuy nhiên, SMBC cho biết trên thực tế những kiến nghị này chưa từng được đưa vào dự thảo đại hội thậm chí còn bị từ chối bởi HĐQT.

Cổ đông SMBC cho rằng hành động này đã "vi phạm nghiêm trọng quyền lợi của cổ đông" đó là quyền xem xét bỏ phiếu về các vấn đề mà cổ đông muốn thảo luận trong chương trình họp.

Thu Hoài