Doanh nghiệp

Lãnh đạo VNPT thu nhập trung bình hơn 117 triệu đồng mỗi tháng

08:28 | 15/05/2021

Chia sẻ

Trong khi đó, thu nhập trung bình một tháng của nhân viên VNPT ở mức 25 triệu đồng.
Lãnh đạo VNPT thu nhập trung bình hơn 117 triệu đồng mỗi tháng - Ảnh 1.

Gian hàng của VNPT tại một triển lãm quốc tế. (Ảnh: Báo điện tử Đảng Cộng Sản).

Theo báo cáo chế độ, tiền lương, tiền thưởng của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), quỹ tiền lương của lãnh đạo doanh nghiệp trong năm 2020 hơn 12,8 tỷ đồng, quỹ tiền thưởng hơn 2,1 tỷ đồng.

Trong đó, mức lương trung bình lãnh đạo VNPT nhận về mỗi tháng 100,5 triệu đồng và tiền thưởng 15 triệu đồng. Như vậy, tính chung mức thu nhập bình quân của lãnh đạo VNPT trong năm qua là hơn 117,6 triệu đồng/tháng, tăng hơn 34% so với năm 2019.

Năm 2021, tập đoàn dự kiến chi trả thu nhập trung bình cho lãnh đạo ở mức 100,85 triệu đồng/tháng. Mức thù lao kể trên được áp dụng đối với các thành viên Hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng và kiểm soát viên.

Riêng với công nhân viên, quỹ tiền lương năm 2020 ở mức hơn 6,8 tỷ đồng và không ghi nhận quỹ tiền thưởng. Với tổng số 22.842 lao động đang làm việc trong toàn tập đoàn, trung bình mỗi tháng mỗi lao động sẽ nhận về 24,9 triệu đồng thu nhập.

Năm 2021, dự kiến tập đoàn sẽ nâng quỹ tiền lương cho người lao động lên 7,3 tỷ đồng, với thu nhập bình quân cải thiện 27,3 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2020 cũng là năm đầu tiên VNPT thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước theo Nghị định số 20 của Chính phủ.

Năm 2020, tổng doanh thu toàn tập đoàn VNPT đạt 162.700 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 7.100 tỷ đồng, lần lượt bằng 95% chỉ tiêu doanh thu năm và vượt 40% kế hoạch lãi trước thuế. Tập đoàn cho biết nếu loại trừ yếu tố ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 khoảng 2.000 tỷ đồng thì đã hoàn thành kế hoạch doanh thu trong năm.

Thiên Trường