|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãnh đạo Hòa Phát nhận thù lao hơn 20 tỷ trong nửa đầu năm, tiền thưởng cả năm dễ lên tới hàng trăm tỷ

12:27 | 30/08/2021
Chia sẻ
Năm 2021, Tập đoàn Hòa Phát ăn nên làm ra và ban lãnh đạo nhiều khả năng cũng sẽ được thưởng lớn.
Lãnh đạo Hòa Phát nhận thù lao hơn 20 tỷ trong nửa đầu năm, tiền thưởng cả năm dễ lên tới hàng trăm tỷ - Ảnh 1.

Ông Trần Tuấn Dương, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hòa Phát. (Ảnh: Song Ngọc).

Thù lao của lãnh đạo Hòa Phát trong năm lãi lớn

Trong nửa đầu năm 2021, Hội đồng quản trị Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) nhận tổng thù lao 17,71 tỷ đồng, giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Một phần nguyên nhân là số thành viên HĐQT năm nay giảm hai người so với năm 2020 do ông Tạ Tuấn Quang và ông Hans Christian Jacobsen thôi nhiệm từ ngày 22/4/2021.

Hiện nay, HĐQT của Hòa Phát có 7 người gồm Chủ tịch Trần Đình Long; các Phó Chủ tịch Trần Tuấn Dương, Nguyễn Mạnh Tuấn, Doãn Gia Cường; các Ủy viên Nguyễn Ngọc Quang, Hoàng Quang Việt và Nguyễn Việt Thắng.

Tính trung bình, mỗi người trong HĐQT của Hòa Phát có thù lao 2,53 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay, tương đương gần 422 triệu đồng/tháng.

Theo nghị quyết đại hội cổ đông thường niên ngày 22/4/2021, thù lao của HĐQT có mức trích tối đa bằng 0,6% lợi nhuận sau thuế, Chủ tịch HĐQT quyết định hình thức và mức thù lao cụ thể của các thành viên HĐQT.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Hòa Phát báo lãi sau thuế 16.751 tỷ đồng, tức là mức trích thù lao HĐQT tối đa là 100,5 tỷ đồng. Dễ thấy, con số thực tế thấp hơn nhiều so với mức tối đa. Tuy nhiên, HĐQT có thể nâng thù lao 6 tháng cuối năm căn cứ theo số liệu trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán 2021.

Thù lao và lương, thưởng của Ban Kiểm soát là 645,5 triệu đồng, tăng 71%. Ban Điều hành của Hòa Phát nhận lương và thưởng 2 tỷ đồng trong 6 tháng đầu 2021, tăng 156% so với cùng kỳ 2020, vẫn thấp hơn mức tăng 231% của lợi nhuận. 

Trong thực tế, Hòa Phát là doanh nghiệp có lãi lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam trong nửa đầu năm nay.

Lãnh đạo Hòa Phát nhận thù lao hơn 20 tỷ trong nửa đầu năm, tiền thưởng cả năm dễ lên tới hàng trăm tỷ - Ảnh 2.

Đại hội cổ đông của Hòa Phát đã thông qua phương án trích quỹ khen thưởng Ban Điều hành tối đa 5% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch, ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xem xét, quyết định mức thưởng và phương án thưởng cụ thể.

Năm 2021, Hòa Phát đặt mục tiêu lãi sau thuế 18.000 tỷ đồng nhưng sau nửa đầu năm đã thực hiện tới 93%. Vì vậy gần như chắc chắn tập đoàn sẽ vượt kế hoạch lợi nhuận đề ra và Ban Điều hành sẽ có thêm tiền thưởng. Các công ty chứng khoán dự đoán năm nay Hòa Phát nhiều khả năng sẽ lãi tới trên 30.000 tỷ đồng và do vậy Ban Điều hành có thể được thưởng tối đa 600 tỷ.

Năm 2020, Hòa Phát lên kế hoạch lãi 9.000 tỷ, thực lãi 13.506 tỷ và Ban Điều hành được thưởng 225 tỷ.

Tại đại hội cổ đông ngày 22/4/2021, Phó Chủ tịch Trần Tuấn Dương (khi đó đang kiêm nhiệm Tổng Giám đốc) giải thích rõ: "Không phải chỉ có ông Dương và 4-5 người nữa chia nhau hơn 200 tỷ đâu".

Theo ông Dương, số tiền nói trên được chia cho hơn 400 người là cán bộ quản lý và lãnh đạo các cấp của tập đoàn mẹ cũng như công ty thành viên của Hòa Phát.

"Ban Giám đốc của công ty mẹ, công ty con và các công ty cháu của Hòa Phát gồm gần 200 người. Nếu tính cả trưởng phòng nữa là tổng cộng 400-500 người. Mức thưởng hơn 200 tỷ chia cho hơn 400 người thì không phải là số lớn", ông Dương cho hay.

Thu nhập từ cổ tức

Ngoài thu nhập từ lương, thưởng và thù lao, các lãnh đạo của Hòa Phát còn có một nguồn thu đáng kể từ cổ tức được chia.

Lãnh đạo Hòa Phát nhận thù lao hơn 20 tỷ trong nửa đầu năm, tiền thưởng cả năm dễ lên tới hàng trăm tỷ - Ảnh 4.

Hiện nay, gia đình Chủ tịch Trần Đình Long đang sở hữu khoảng 35% vốn của Hòa Phát, giá trị thị trường hơn 76.000 tỷ đồng. Gia đình các Phó chủ tịch Trần Tuấn Dương và Nguyễn Mạnh Tuấn cũng nắm giữ hàng trăm triệu cổ phiếu HPG, giá trị vốn hóa 6.000 - 7.000 tỷ.

Tháng 6 vừa qua, Hòa Phát chia cổ tức bằng tiền mặt 500 đồng/cp và cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 35%. Trong đó, gia đình ông Trần Đình Long đã nhận khoảng 405 triệu cổ phiếu HPG và gần 580 tỷ đồng tiền mặt. Gia đình ông Trần Tuấn Dương và công ty liên quan cũng nhận khoảng 38 triệu cổ phiếu và 54 tỷ đồng tiền mặt.

Song Ngọc

Tiềm năng dài hạn của thị trường chứng khoán Việt Nam
Hiện tại câu chuyện Fed nâng lãi suất và nguy cơ suy thoái đang “bao trùm” tâm lý của các nhà đầu tư trên thị trường. Câu chuyện này đang ngấm dần vào thị trường chứng khoán và thị trường đang phản ánh những thông tin tiêu cực này. Câu chuyện Fed và rủi ro suy thoái còn có thể kéo dài đến giữa 2023, vậy chúng ta có "bị oan"?