|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

lãi suất ngân hàng Bản Việt

Lãi suất ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 7/2020

Lãi suất ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 7/2020

Đầu tháng 7/2020, biểu lãi suất ngân hàng Bản Việt không hầu hết không có sự điều chỉnh nào so với biểu lãi suất đầu tháng trước . Trong đó, mức cao nhất vẫn là 8,5% áp dụng cho kì hạn 13 tháng, mức gửi từ 500 tỉ đồng trở lên, lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -11:19 | 07/07/2020
Lãi suất ngân hàng Bản Việt tháng 6/2020: Cao nhất là 8,5%/năm

Lãi suất ngân hàng Bản Việt tháng 6/2020: Cao nhất là 8,5%/năm

Đầu tháng 6/2020, biểu lãi suất ngân hàng Bản Việt được điều chỉnh tăng giảm tại một số kì hạn. Trong đó, mức lãi suất cao nhất là 8,5% áp dụng cho kì hạn 13 tháng, mức gửi từ 500 tỉ đồng trở lên, lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -11:26 | 07/06/2020
Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tháng 5/2020 lên tới 8,5%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt tháng 5/2020 lên tới 8,5%/năm

Tháng 5 này, ngân hàng Bản Việt đã điều chỉnh giảm thêm lãi suất ở một số kì hạn gửi tiết kiệm từ 7 tháng đến 60 tháng.
Tài chính -04:09 | 04/05/2020
Lãi suất Ngân hàng Bản Việt cao nhất tháng 4/2020 là 8,5%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt cao nhất tháng 4/2020 là 8,5%/năm

Ngân hàng Bản Việt vẫn duy trì triển khai các chương trình huy động nhưng đã có sự thay đổi trong khung lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại mỗi kì hạn.
Tài chính -08:54 | 04/04/2020
Lãi suất Ngân hàng Bản Việt cao nhất tháng 3/2020 là 8,2%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt cao nhất tháng 3/2020 là 8,2%/năm

Ngân hàng Bản Việt tháng 3 này vẫn tiếp tục triển khai các chương trình huy động với mức lãi suất cao nhất là 8,2%/năm dành cho tiền gửi kì hạn 13 tháng, lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -11:28 | 07/03/2020
Lãi suất Ngân hàng Bản Việt cao nhất tháng 2/2020 là 8,2%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt cao nhất tháng 2/2020 là 8,2%/năm

Mức lãi suất cao nhất tại ngân hàng Bản Việt tháng 2 này hiện là 8,2%/năm áp dụng cho tài khoản tiền gửi kì hạn 13 tháng khi lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -07:50 | 05/02/2020
Lãi suất Ngân hàng Bản Việt cao nhất tháng 1/2020 là 8,2%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt cao nhất tháng 1/2020 là 8,2%/năm

Tháng 1 này, mức lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Bản Việt hiện là 8,2%/năm áp dụng cho tài khoản tiền gửi kì hạn 13 tháng khi lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -17:32 | 05/01/2020
Lãi suất Ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 12/2019 lên tới 8,2%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 12/2019 lên tới 8,2%/năm

Mức lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Bản Việt hiện nay là 8,2% cho tài khoản tiền gửi kì hạn 13 tháng khi gửi tiền lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -23:51 | 11/12/2019
Lãi suất Ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 11/2019 lên tới 8,7%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 11/2019 lên tới 8,7%/năm

Mức lãi suất cao nhất tại Ngân hàng Bản Việt hiện nay là 8,7% cho tài khoản tiền gửi kì hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng khi gửi tiền trực tuyến, lĩnh lãi cuối kì.
Tài chính -07:22 | 04/11/2019
Lãi suất Ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 10/2019

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 10/2019

Mức lãi suất trần tại Ngân hàng Bản Việt lên đến 8,6% áp dụng khi khách hàng gửi kì hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng.
Tài chính -10:39 | 04/10/2019
Lãi suất Ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 9/2019

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 9/2019

Mức lãi suất cao nhất của ngân hàng với tiết kiệm thường là 8,6%/năm và đối với tiết kiệm online là 8,7%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ kì hạn 24 tháng trở lên.
Tài chính -13:43 | 05/09/2019
Lãi suất Ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 8/2019: Nhận quà tặng ngay khi giao dịch giờ vàng

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 8/2019: Nhận quà tặng ngay khi giao dịch giờ vàng

Mức lãi suất cao nhất của ngân hàng với tiết kiệm thường là 8,6%/năm áp dụng cho các khoản tiền gửi từ kì hạn 24 tháng trở lên.
Tài chính -10:01 | 19/08/2019
Lãi suất Ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 7: Gửi online được cộng thêm tới 0,2%, lãi suất cao nhất là 8,7%/năm

Lãi suất Ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 7: Gửi online được cộng thêm tới 0,2%, lãi suất cao nhất là 8,7%/năm

Mức lãi suất tiết kiệm cao nhất áp dụng tại Ngân hàng Bản Việt trong tháng 7 là 8,7%/năm, áp dụng đối với các khoản tiết kiệm online kì hạn từ 24 tháng trở lên.
Tài chính -07:02 | 22/07/2019
Lãi suất ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 6/2019: Ưu đãi lãi suất gửi tiết kiệm lên đến 8,7%

Lãi suất ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 6/2019: Ưu đãi lãi suất gửi tiết kiệm lên đến 8,7%

Mức lãi suất tiền gửi cao nhất mà ngân hàng Bản Việt áp dụng là 8,7%/năm cho kì hạn 24 tháng trở lên thông qua hình thức tiết kiệm online. Ngoài ra, ngân hàng đang áp dụng dịch vụ SMS tự động mà ít ngân hàng có được nhằm thông báo số tiền được gửi hoặc tất toán đến khách hàng.
Tài chính -23:45 | 23/06/2019
Lãi suất ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 5/2019

Lãi suất ngân hàng Bản Việt mới nhất tháng 5/2019

Mức lãi suất trần tại ngân hàng lên đến 8,6% áp dụng khi khách hàng gửi kì hạn 24 tháng, 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng.
Tài chính -16:37 | 09/05/2019