Doanh nghiệp

Lãi ròng 6 tháng tăng vọt, Tập đoàn Hà Đô sắp chào bán 7,6 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng

19:23 | 03/08/2018

Chia sẻ

Ngày 8/8 tới đây, Tập đoàn Hà Đô sẽ chốt danh sách cổ đông về việc chào bán 7,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành 10.000 đồng/cp.

Phát hành 19 triệu cổ phiếu thưởng và chào bán cho cổ đông hiện hữu

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Mã: HDG) thông báo 8/8 là ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu.

lai rong 6 thang tang vot tap doan ha do sap chao ban 76 trieu co phieu voi gia 10000 dong
Dự án Hà Đô Centrosa Garden của Tập đoàn Hà Đô.

Theo đó, Tập đoàn Hà Đô sẽ chào bán gần 7,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 10%, cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cp, trong khi hiện trên thị trường giá cổ phiếu HDG đang giao dịch quanh mức giá 33.700 đồng/cp.

Ước tính số tiền thu về từ đợt chào bán này là gần 76 tỷ đồng, trong đó 44 tỷ đồng (khoảng 58%) sẽ được dùng để chi trả gốc và lãi vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Ba Đình.

Bên cạnh đó, Hà Đô còn có kế hoạch phát hành gần 11,4 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 15%, cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ. Giá trị phát hành theo mệnh giá là khoảng 114 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trị giá gần 496 tỷ đồng theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán 2017. Sau đợt chào bán và phát hành này, dự kiến vốn điều lệ của Hà Đô sẽ tăng 25% lên gần 950 tỷ đồng.

Lãi ròng 6 tháng gấp 4 lần so với cùng kỳ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II của Tập đoàn Hà Đô, doanh thu thuần đạt 383 tỷ đồng, giảm 35%. Lợi nhuận gộp đạt 113 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ.

Trong quý, Tập đoàn Hà Đô ghi nhận 8,8 tỷ đồng doanh thu tài chính, giảm 50%.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, lãi sau thuế của công ty đạt gần 10 tỷ đồng, tăng 70% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu thuần của Tập đoàn Hà Đô đạt 608 tỷ đồng, tăng 19%. Lãi sau thuế 44 tỷ đồng, gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản đạt 9.604 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn là 5.619 tỷ đồng, tăng 14%; tài sản dài hạn là 3.985 tỷ đồng, tăng 13%.

Trong cơ cấu tài sản, các khoản phải thu ngắn hạn là 1.345 tỷ đồng, tăng 24%; hàng tồn kho 3.684 tỷ đồng, tăng 22%; chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.475 tỷ đồng, tăng 40%.

Nợ phải trả của công ty ở mức 7.433 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm, chủ yếu do tăng khoản người mua trả tiền trước dài hạn từ 3.274 tỷ đồng lên 4.279 tỷ đồng.

Xem thêm

Minh Anh