|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

kiến thức kế toán - kiểm toán

Bảng cân đối tài khoản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước là gì?

Bảng cân đối tài khoản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước là gì?

Bảng cân đối tài khoản trong hệ thống Kho bạc Nhà nước là bảng tổng hợp số dư, số phát sinh của các tài khoản kế toán.
Kiến thức Kinh tế -11:51 | 11/04/2020
Báo cáo kế toán quản trị (Management accounting reports) trong hệ thống Kho bạc Nhà nước là gì?

Báo cáo kế toán quản trị (Management accounting reports) trong hệ thống Kho bạc Nhà nước là gì?

Báo cáo kế toán quản trị (tiếng Anh: Management accounting reports) trong hệ thống Kho bạc Nhà nước là loại báo cáo phục vụ cho việc điều hành kịp thời Ngân sách Nhà nước các cấp và điều hành hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước.
Kiến thức Kinh tế -11:15 | 11/04/2020
Báo cáo tài chính Kho bạc Nhà nước là gì? Phân loại và yêu cầu

Báo cáo tài chính Kho bạc Nhà nước là gì? Phân loại và yêu cầu

Báo cáo tài chính Kho bạc Nhà nước là phương pháp kế toán dùng để tổng hợp, hệ thống hoá và thuyết minh các chỉ tiêu kinh tế tài chính Nhà nước, phản ánh tình hình thu, chi Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
Kiến thức Kinh tế -10:49 | 11/04/2020
Điện báo (Telegraphy) trong hệ thống Kho bạc Nhà nước là gì? Yêu cầu

Điện báo (Telegraphy) trong hệ thống Kho bạc Nhà nước là gì? Yêu cầu

Điện báo (tiếng Anh: Telegraphy) trong hệ thống Kho bạc Nhà nước là công việc thu nhận, xử lí và cung cấp thông tin nhanh về tình hình thu, chi, tồn quĩ Ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ của Kho bạc Nhà nước.
Kiến thức Kinh tế -10:55 | 10/04/2020
Thanh toán bù trừ điện tử (Electronic clearing) là gì? Qui định

Thanh toán bù trừ điện tử (Electronic clearing) là gì? Qui định

Thanh toán bù trừ điện tử (tiếng Anh: Electronic clearing) là thực hiện việc chuyển khoản và thanh toán qua mạng máy tính.
Kiến thức Kinh tế -10:24 | 10/04/2020
Bộ máy kế toán Kho bạc Nhà nước là gì? Các bộ phận

Bộ máy kế toán Kho bạc Nhà nước là gì? Các bộ phận

Bộ máy kế toán Kho bạc Nhà nước là một bộ phận trong cơ cấu tổ chức bộ máy Kho bạc Nhà nước. Các đơn vị Kho bạc Nhà nước phải tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và yêu cầu quản lí nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước.
Kiến thức Kinh tế -09:42 | 10/04/2020
Thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo (Management Discussion and Analysis - MD&A) là gì?

Thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo (Management Discussion and Analysis - MD&A) là gì?

Thảo luận và phân tích của ban lãnh đạo (tiếng Anh: Management Discussion and Analysis - MD&A) là một phần của báo cáo hàng năm hoặc hàng quí của công ty, trong đó ban lãnh đạo đề cập đến hiệu quả kinh doanh của công ty thông.
Kiến thức Kinh tế -22:08 | 09/04/2020
Tài khoản kế toán Kho bạc Nhà nước là gì? Phân loại

Tài khoản kế toán Kho bạc Nhà nước là gì? Phân loại

Tài khoản kế toán Kho bạc Nhà nước là phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh theo nội dung kinh tế.
Kiến thức Kinh tế -20:35 | 09/04/2020
Chứng từ kế toán Kho bạc Nhà nước là gì? Phân loại

Chứng từ kế toán Kho bạc Nhà nước là gì? Phân loại

Chứng từ kế toán Kho bạc Nhà nước là các loại giấy tờ và vật mang tin cho phép thực hiện các nghiệp vụ kinh tế tài chính hoặc chứng minh các nghiệp vu kinh tế tài chính phát sinh và đã hoàn thành.
Kiến thức Kinh tế -20:13 | 09/04/2020
Kế toán Kho bạc Nhà nước (State Treasury Accounting) là gì? Nhiệm vụ

Kế toán Kho bạc Nhà nước (State Treasury Accounting) là gì? Nhiệm vụ

Kế toán Kho bạc Nhà nước (tiếng Anh: State Treasury Accounting) là một bộ phận cấu thành của hệ thống kế toán tài chính Nhà nước.
Kiến thức Kinh tế -18:31 | 09/04/2020
Phân tích tỉ lệ (Ratio Analysis) là gì? Các loại phân tích tỉ lệ

Phân tích tỉ lệ (Ratio Analysis) là gì? Các loại phân tích tỉ lệ

Phân tích tỉ lệ (tiếng Anh: Ratio analysis) là một phương pháp định lượng để hiểu rõ hơn về tính thanh khoản, hiệu quả hoạt động và lợi nhuận của công ty bằng cách nghiên cứu báo cáo tài chính của công ty.
Kiến thức Kinh tế -21:02 | 08/04/2020
Bút toán giảm (Write-down) trong kế toán là gì? Đặc điểm và ảnh hưởng

Bút toán giảm (Write-down) trong kế toán là gì? Đặc điểm và ảnh hưởng

Bút toán giảm (tiếng Anh: Write-Down) là làm giảm giá trị sổ sách của tài sản khi giá trị thị trường hợp lí của nó đã giảm xuống dưới giá trị sổ sách, trở thành tài sản bị suy giảm giá trị.
Kiến thức Kinh tế -20:51 | 08/04/2020
Xóa sổ (Write-Off) trong kế toán là gì? Đặc điểm và các trường hợp áp dụng

Xóa sổ (Write-Off) trong kế toán là gì? Đặc điểm và các trường hợp áp dụng

Xóa sổ (tiếng Anh: Write-Off) là một hành động trong kế toán làm giảm giá trị của tài sản và đồng thời ghi nợ vào tài khoản bên nợ.
Kiến thức Kinh tế -16:26 | 08/04/2020
Kế toán chi phí (Cost Accounting) là gì? Đặc điểm

Kế toán chi phí (Cost Accounting) là gì? Đặc điểm

Kế toán chi phí (tiếng Anh: Cost Accounting) là một hình thức kế toán quản lí nhằm mục đích nắm bắt tổng chi phí sản xuất của công ty bằng cách đánh giá chi phí biến đổi của từng bước sản xuất cũng như chi phí cố định, chẳng hạn như chi phí thuê.
Kiến thức Kinh tế -21:33 | 06/04/2020
Sổ sách cân bằng (Matched Book) là gì? Lợi ích của phương pháp sổ sách cân bằng

Sổ sách cân bằng (Matched Book) là gì? Lợi ích của phương pháp sổ sách cân bằng

Sổ sách cân bằng (tiếng Anh: Matched Book) là một phương pháp mà các ngân hàng và các tổ chức khác có thể thực hiện, để đảm bảo rằng các kì hạn của tài sản và nợ phải trả được phân bổ như nhau.
Kiến thức Kinh tế -21:17 | 06/04/2020
[Infographic] Kinh tế vĩ mô quý I/2023 qua các con số
Kinh tế vĩ mô quý I/2023 có phần ảm đạm khi chỉ số tăng trưởng GDP chỉ đạt 3,23%, CPI tăng 4,18%, chỉ số sản xuất công nghiệp IIP giảm 2,2% trong khi cùng kỳ năm ngoái tăng 6,8%, có 60.200 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong quý. Đây là những minh chứng rõ nét cho tình hình khó khăn của nền kinh tế ở thời điểm hiện tại.