Nhà đất

Kiên Giang đầu tư gần 1.500 tỉ đồng xây cống trên tuyến đê biển

19:34 | 17/11/2019

Chia sẻ

UBND tỉnh vừa phê duyệt đầu tư xây dựng 18 cống trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh với tổng mức đầu tư 1.484 tỉ đồng.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa ban hành Quyết định 2516/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng mới 18 cống trên tuyến đê biển, ven biển tỉnh Kiên Giang.

Cụ thể, Kiên Giang sẽ xây mới 18 cống còn lại trên đê biển, ven biển các huyện An Minh, An Biên, Châu Thành, Kiên Lương với diện tích sử dụng đất 114.146 m2 và tổng mức đầu tư 1.484 tỉ đồng.

Kien-giang

Chi tiết vốn đầu tư. Nguồn: Quyết định 2516/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang ngày 31/10/2019.

Trong đó, 90% vốn đầu tư (hơn 1.335 tỉ đồng) được bố trí từ nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020, còn lại bố trí sau năm 2020.

Dự án này do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Kiên Giang làm chủ đầu tư, thời gian thực từ năm 2019-2023 và thời hạn sử dụng công trình ít nhất 40 năm.

Việc thực hiện dự án này nhằm mục tiêu tăng cường khả năng thích ứng với điều kiện tự nhiên, nguồn nước và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng cho khu vực rộng khoảng 99.000 ha (các huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận, Châu Thành) và khoảng 110.000 ha (các huyện Kiên Lương, Giang Thành, Hòn Đất). Trong đó, vùng tác động trực tiếp khoảng 100.000 ha.

Nguyên Ngọc