|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Kiểm toán từ chối đưa ra ý kiến với báo cáo tài chính VKC Holdings, cổ phiếu có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc

14:41 | 07/03/2023
Chia sẻ
Cuối năm 2022, khoản lỗ lũy kế của VKC Holdings đã vượt quá vốn thực góp, vốn lưu động âm 116 tỷ đồng, đồng thời khoản vay trái phiếu đã quá hạn thanh toán là nguyên nhân chính khiến kiểm toán nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của VKC.

CTCP VKC Holdings (Mã: VKC) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues) thực hiện.

VietValues đã từ chối đưa ra ý kiến kiểm toán do không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp.

Cụ thể, đơn vị kiểm toán này chưa thu thập được đầy đủ thư xác nhận bằng hình thức phúc đáp trực tiếp về số dư, tính đúng đắn của số dư tại các khoản mục nợ phải thu ngắn hạn của khách hàng, phải thu dài hạn của khách hàng, trả trước cho người bán ngắn hạn, phải thu ngắn và dài khác, phải thu về cho vay dài hạn, đầu tư góp vốn vào đơn vị khác, phải trả người bán ngắn hạn.

 Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 của VKC.

Tại cuối năm 2022, trên khoản mục dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi, VKC ghi nhận hơn 68 tỷ đồng. Tuy nhiên kiểm toán không thu thập được các bằng chứng về số tiền trích lập này. Đồng thời  VietValues cũng không thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để kết luận việc trích lập dự phòng của công ty có đầy đủ theo nguyên tắc "thận trọng" quy định tại chuẩn mực kế toán hay không.

  Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 của VKC.

VKC đang không xác định giá trị hợp lý của khoản đầu tư với số tiền 36 tỷ đồng. Kiểm toán cũng không đánh giá liệu có cần thiết để trích lập dự phòng các khoản đầu tư này hay không.

VietValues chỉ ra, khoản mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn mô tả dòng tiền chi ra từ đợt phát hành trái phiếu đúng theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường nhưng không đúng theo bản công bố thông tin (mua lại toàn bộ vốn góp thuộc sở hữu của Louis Land tại Công ty TNHH Toccoo Việt Nam) với số tiền 80 tỷ đồng. Kiểm toán xác định các khoản chi không đúng mục đích với số tiền gần 35 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cũng tại mục vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn mô tả CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (Mã: AGM) sử dụng tài sản liên quan đến khu đất tại huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang để đảm bảo khoản phát hành trái phiếu cho công ty. Kiểm toán nhận định tài sản này chưa được thực hiện ký 3 bên giữa AGM và tổ chức với tư cách là bên nhận đảm bảo.

VietValues cũng nghi ngờ về khả năng hoạt động liên tục của VKC. Tại cuối tháng 12/2022, khoản lỗ thuần lũy kế của công ty gần 217 tỷ đồng, các khoản nợ ngắn hạn đã vượt quá tài sản ngắn hạn với số tiền gần 116 tỷ đồng. Công ty cũng có một số khoản vay nợ ngắn hạn và nợ tiền lãi vay, trái phiếu đã quá hạn thanh toán với tổng giá trị ước tính hơn 178 tỷ.

Theo giải trình của VKC, công ty đã gặp nhiều biến cố trong năm 2022. Số lỗ này chủ yếu do chi phí xử lý hàng tồn kho kiểm kê thiếu không rõ nguyên nhân, chi phí lãi vay và lãi trái phiếu, chi phí xử lý tài sản cố định không được hình thành và chi phí dự phòng phải thu khó đòi. Trong khi đó doanh thu giảm mạnh do thiếu hụt nguồn vốn kinh doanh và suy thoái kinh tế toàn cầu.

  Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2022 của VKC.

Ngày 10/2, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ra văn bản về việc VKC có khả năng bị hủy niêm yết bắt buộc do số lỗ lũy kế đã vượt quá vốn thực góp (200 tỷ đồng).

Liên quan đến kết quả kinh doanh đã kiểm toán, doanh thu thuần của VKC đạt 263 tỷ đồng, giảm 70% so với năm 2021. Giá vốn hàng bán chiếm hơn 94% doanh thu thuần. Các chi phí hoạt động tăng đột biến so với năm trước đó là nguyên nhân chính khiến công ty lỗ sau thuế gần 240 tỷ đồng, cùng kỳ có lãi 2,3 tỷ và là mức lỗ kỷ lục của VKC.

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC kiểm toán của công ty. 

Minh Hằng