Nhà đất

Khu công nghiệp rộng 400 ha tại Đắk Nông được bổ sung vào qui hoạch

07:10 | 25/09/2020

Chia sẻ

Khu công nghiệp Nhân Cơ 2 có qui mô 400 ha thuộc địa phận xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông được bổ sung vào Qui hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ vừa có văn bản gửi Bộ Kế hoạch & Đầu tư (KH&ĐT), UBND tỉnh Đắk Nông về việc đồng ý bổ sung khu công nghiệp Nhân Cơ 2 với diện tích 400 ha thuộc địa phận xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông vào Qui hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020.

Các khu công nghiệp khác của tỉnh Đắk Nông nằm trong Qui hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 1107 ngày 21/8/2006 và công văn số 565 ngày 22/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Khu công nghiệp rộng 400 ha tại Đắk Nông được bổ sung vào qui hoạch - Ảnh 1.

Nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông tại khu công nghiệp Nhân Cơ. (Ảnh: Dân trí)

Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo; qui mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung qui hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2; đảm bảo không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình triển khai thực hiện qui hoạch,...

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Đắk Nông có nhiệm vụ thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo chỉ tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, tập trung thực hiện đồng bộ việc qui hoạch, phát triển các khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp.

Tỉnh này cũng chịu trách nhiệm về việc thực hiện thu hồi khoáng sản trong khu vực qui hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Thực hiện lựa chọn và thu hút nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm để đầu tư khu công nghiệp Nhân Cơ 2 theo qui định của pháp luật,...

"UBND tỉnh Đắk Nông chịu trách nhiệm lập báo cáo gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả thu hồi quặng bô xít trong khu vực thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu công nghiệp Nhân Cơ 2 hàng năm và khi kết thúc dự án", văn bản nêu rõ.

Trước đó, tháng 7/2018, Bộ KH&ĐT đã có văn bản kiến nghị Thủ tướng phê duyệt bổ sung qui hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 theo phương án điều chỉnh, bổ sung qui hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.

Bộ KH&ĐT cũng cho biết, nếu Thủ tướng đồng ý bổ sung qui hoạch KCN Nhân Cơ 2 thì Đắk Nông cần tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành liên quan để thực hiện các biện pháp như đã giải trình.

Đến tháng 2/2019, UBND tỉnh Đắk Nông đã có quyết định phê duyệt phân khu xây dựng Khu công nghiệp Nhân Cơ 2. Đây là khu công nghiệp liên kết các ngành kinh tế trong chuỗi sản xuất bô xít - alumin - nhôm theo hướng hiệu quả, ổn định và bền vững.

Mục tiêu qui hoạch nhằm góp phần phát triển công nghiệp điện phân nhôm, sắt xốp và công nghiệp sản xuất các sản phẩm sau nhôm, kéo dài chuỗi giá trị bắt đầu từ bô xít. Phấn đấu 15 - 20 năm tới, xây dựng Đắk Nông thành trung tâm công nghiệp sản xuất và luyện kim màu lớn của đất nước.

Khu công nghiệp rộng 400 ha tại Đắk Nông được bổ sung vào qui hoạch - Ảnh 2.

Qui hoạch sử dụng đất toàn khu tại khu công nghiệp Nhân Cơ 2 theo Quyết định phê duyệt phân khu xây dựng của UBND tỉnh Đắk Nông.


Hà Lê