|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khối Doanh nghiệp Trung ương đạt lợi nhuận 195.000 tỷ đồng, nộp ngân sách 242.000 tỷ đồng năm 2022

16:11 | 06/01/2023
Chia sẻ
Năm 2022, tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối Doanh nghiệp Trung ương ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 33,4% so với năm 2021.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức sáng 6/1, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết,tổng doanh thu các tập đoàn, tổng công ty trong Khối ước đạt trên 2,02 triệu tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch năm, tăng 33,4% so với năm 2021.

Đặc biệt, lợi nhuận trước thuế của các đơn vị tổng hợp ước đạt 195.000 tỷ đồng, vượt 61% kế hoạch năm, tăng 40,5% so với năm 2021; nộp ngân sách nhà nước của các đơn vị ước đạt 242.000 tỷ đồng, vượt 25,6% kế hoạch năm, tăng 6,4% so với năm 2021.  

Trong đó, 21/27 tập đoàn, tổng công ty hoàn thành và vượt kế hoạch về doanh thu; 25/31 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoàn thành và vượt kế hoạch về lợi nhuận trước thuế, 24/30 tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng hoàn thành và vượt kế hoạch về nộp ngân sách nhà nước.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hạ An). 

Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 và tăng trưởng cao so với năm 2021, góp phần vào hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022.

Các đảng ủy trực thuộc đã phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tiếp tục khẳng định, nêu cao vai trò chủ đạo, dẫn dắt của doanh nghiệp nhà nước, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm cho người lao động.

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. (Ảnh: Hạ An).

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu, Đảng uỷ Khối và các cấp uỷ, lãnh đạo quản lý doanh nghiệp, ngân hàng trong Khối Doanh nghiệp Trung ương cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ bởi thời gian tới dự báo tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường. 

Cũng như, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chú trọng kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục phát huy vai trò trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của doanh nghiệp.

Hạ An

Tăng trưởng xuất khẩu dệt may quý I chạm đáy, doanh nghiệp lo vắng đơn hàng quý cao điểm sắp tới
Trước tác động của lạm phát và suy thoái toàn cầu, xuất khẩu dệt may quý I năm nay giảm sâu nhất kể từ năm 2009. Đơn hàng quý II, III của các doanh nghiệp vẫn bị thu hẹp, các nhà máy hoạt động dưới công suất, công nhân phải giảm giờ làm.