Doanh nghiệp

Khối công nghệ và thị trường nước ngoài của FPT tăng trưởng mạnh 7 tháng đầu năm

11:29 | 13/08/2019

Chia sẻ

Doanh thu và lợi nhuận trước thuế của khối công nghệ đạt lần lượt 8.218 tỷ đồng và 1.036 tỷ đồng, tăng tương ứng 26,7% và 43,4% so với cùng kỳ.

Thông cáo của Công ty Cổ phần FPT (Mã: FPT) cho biết, trong tháng 7/2019, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT lần lượt đạt 2.250 tỉ đồng và 399 tỉ đồng, tăng 19,6% và 31,5% so với cùng

Lũy kế 7 tháng đầu năm, doanh thu và LNTT lần lượt đạt 14.742 tỉ đồng và 2.538 tỉ đồng, tăng trưởng 21,8% và 27,5% so với cùng ,  tương đương 104,1% và 111,1% kế hoạch lũy kế 7 tháng.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 2.114 tỉ đồng và 1.688 tỉ đồng, tăng 26,8% và 29,1% so cùng năm 2018. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.495 đồng, tăng 28,6%. tỉ suất lợi nhuận tiếp tục được cải thiện, đạt 17,2% (6 tháng đầu năm 2018 đạt 16,4%).

Khối Công nghệ dẫn dắt tăng trưởng

Khối Công nghệ, động lực tăng trưởng chính của FPT ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 8.218 tỉ đồng và 1.036 tỉ đồng, tăng tương ứng 26,7% và 43,4% so với cùng , tương đương 103% và 109% kế hoạch lũy kế. Trong đó, doanh thu tại thị trường nước ngoài của khối này đạt 5.852 tỉ đồng, tăng 37,1%; lợi nhuận trước thuế đạt 896 tỉ đồng, tăng 37,4%.

Khối Viễn thông đạt 5.809 tỉ đồng doanh thu, tăng 17,6%, đạt 103% kế hoạch lũy kế, LNTT đạt 972 tỉ đồng, tăng 13,4%, tương đương 107% kế hoạch lũy kế. Trong đó, doanh thu và LNTT của mảng dịch vụ Viễn thông lần lượt đạt 5.487 tỉ đồng và 808 tỉ đồng, tăng lần lượt 17,9% và 16,0% so với cùng .

Lợi nhuận trước thuế từ thị trường nước ngoài tăng 34,5%

Theo FPT, thị trường nước ngoài đã có sự tăng trưởng khá mạnh sau 7 tháng đầu năm 2019. 

Thị trường nước ngoài mang về cho FPT 6.169 tỉ đồng doanh thu, tăng 32,7% và 966 tỉ đồng LNTT, tăng 34,5% so với cùng năm 2018. 

tỉ trọng doanh thu và LNTT thị trường nước ngoài đóng góp vào kết quả hợp nhất của Tập đoàn lần lượt đạt 42% và 38% (7 tháng đầu năm 2018 lần lượt là 38% và 36%).

Những thông tin tích cực từ kết quả kinh doanh đã làm gia tăng vọng của các nhà đầu tư, góp phần đẩy giá cổ phiếu FPT trên thị trường tăng mạnh. 

Hiện cổ phiếu FPT đang được giao dịch trên mức 52.000 đồng/cp, vượt đỉnh lịch sử với mức tăng gần 40% kể từ đầu năm.

FPT

Cổ phiếu FPT vượt đỉnh lịch sử (nguồn: Fireant)

Hoàng Trung