|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Khẩn trương chọn NĐT trạm dừng nghỉ và hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc Bắc - Nam

21:15 | 04/03/2024
Chia sẻ
Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các ban quản lý dự án khẩn trương đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trạm dừng nghỉ và hệ thống giao thông thông minh trên cao tốc Bắc - Nam ngay khi Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu được ban hành và có liệu lực.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thắng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, Ban quản lý dự án rà soát, sớm triển khai thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư các trạm dừng nghỉ và hệ thống giao thông thông minh trên tuyến đường Cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Theo đó, Bộ trưởng yêu cầu các Ban quản lý dự án chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ để triển khai thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư ngay khi Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu được ban hành và có hiệu lực.

Đồng thời, sau khi đấu thầu cần chỉ đạo nhà đầu tư thi công và hoàn thành sớm nhất có thể các trạm dừng nghỉ để phục vụ nhân dân.

Đối với các trạm dừng nghỉ còn lại trên tuyến Cao tốc Bắc - Nam phía Đông, các Ban quản lý dự án chủ động chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ đề xuất dự án kinh doanh, hồ sơ mời thầu đủ điều kiện trình thẩm định, phê duyệt trong thời gian các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan được xây dựng, sửa đổi, ban hành để rút ngắn tiến độ lựa chọn các nhà đầu tư và đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường cao tốc Việt Nam, Cục Quản lý đầu tư xây dựng chủ động rà soát, xây dựng dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 01/2023 để triển khai thủ tục ban hành sớm.

Cục Đường cao tốc Việt Nam chủ động, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát để rút ngắn tối đa thủ tục, đẩy nhanh tiến độ thực hiện trạm dừng nghỉ, phù hợp với các quy định của pháp luật.

"Trong quá trình triển khai cần rà soát kỹ lưỡng và hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan (nếu có) để đảm bảo đầy đủ hành lang pháp lý làm cơ sở triển khai tổ chức thực hiện; trường hợp phát sinh vướng mắc, kịp thời tham mưu, báo cáo lãnh đạo bộ đề xuất phương án giải quyết, bảo đảm tiến độ đầu tư, đưa vào khai thác đồng bộ các trạm dừng nghỉ trên tuyến Cao tốc Bắc - Nam phía Đông khi các dự án đưa vào khai thác, sử dụng", Bộ trưởng chỉ đạo.

Liên quan đến hệ thống giao thông thông minh (ITS), Bộ trưởng yêu cầu các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng, hoàn thành hệ thống ITS và Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến để đảm bảo hoạt động đồng bộ khi cao tốc khánh thành và đi vào khai thác.

"Quá trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm; công nghệ, thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu tiếp tục để chậm trễ và chất lượng dự án không đảm bảo," Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh.

Với các Dự án Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017-2020, Ban Quản lý dự án 6 chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương rà soát, hoàn thiện thiết kế kỹ thuật (kiến trúc tổng thể hệ thống) với chất lượng tốt nhất, dự toán hệ thống ITS làm cơ sở để các Ban quản lý dự án triển khai thực hiện, hoàn thành trước ngày 5/3 tới.

Các Ban Quản lý dự án 6, 85, đường Hồ Chí Minh đôn đốc các nhà đầu tư tiếp tục triển khai đầu tư hệ thống ITS và Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến tại 3 Dự án Cao tốc Bắc - Nam đầu tư theo hình thức PPP theo đúng hồ sơ đã duyệt và hợp đồng PPP, bảo đảm hoàn thành khai thác đồng bộ.

Riêng các Dự án Cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2021-2025, Bộ trưởng Giao thông Vận tải chỉ đạo các Ban quản lý dự án nghiêm túc thực hiện các nội dung chỉ đạo của bộ, phối hợp chặt chẽ cùng Ban Quản lý dự án 6 lập thiết kế kỹ thuật, dự toán.

Đồng thời, khẩn trương rà soát hồ sơ, thủ tục pháp lý, phương án đầu tư, cân đối, ưu tiên nguồn vốn của dự án để đầu tư hệ thống ITS và Trung tâm quản lý điều hành giao thông tuyến; báo cáo bộ về dự kiến nguồn vốn cần bổ sung, không được để dự án chậm trễ do thiếu vốn.

Hạ An

Chuyên gia: Chính sách tài khoá và tiền tệ đã đến ngưỡng cao nhất trong hỗ trợ tăng trưởng
Chuyên gia Nguyễn Đức Hùng Linh cho rằng sau giai đoạn liên tục bơm thêm các gói hỗ trợ và hạ lãi suất, chúng ta đã đến ngưỡng cao nhất của chính sách tài khoá và tiền tệ để hỗ trợ tăng trưởng.