|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Kết quả xổ số vietlott hôm nay

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 26/8/2023: Cả hai giải Jackpot đều không có chủ nhân trúng thưởng

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 26/8/2023: Cả hai giải Jackpot đều không có chủ nhân trúng thưởng

Trong kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay (26/8/2023), giải thưởng jackpot 1 trị giá hơn 42,7 tỷ đồng và jackpot 2 hơn 3,2 tỷ đồng đều vô chủ.
Kinh doanh -19:25 | 26/08/2023
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 25/8/2023: Jackpot hơn 16,3 tỷ đồng vô chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 25/8/2023: Jackpot hơn 16,3 tỷ đồng vô chủ

Cập nhật nhanh kết quả quay số Vietlott Mega 6/45 hôm nay (25/8/2023), giải thưởng lớn jackpot giá trị 16.395.939.500 đồng không tìm thấy được chủ nhân may mắn trúng giải.
Kinh doanh -19:38 | 25/08/2023
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 24/8/2023: Jackpot 2 hơn 13 tỷ đồng đã có chủ

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 24/8/2023: Jackpot 2 hơn 13 tỷ đồng đã có chủ

Cập nhật nhanh kết quả quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay 24/8/2023, giải thưởng jackpot 2 đã tìm thấy chủ nhân may mắn đoạt giải.
Kinh doanh -19:50 | 24/08/2023
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 23/8/2023: Jackpot 14.916.257.500 đồng vô chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 23/8/2023: Jackpot 14.916.257.500 đồng vô chủ

Cập nhật nhanh kết quả quay số Vietlott Mega 6/45 hôm nay (23/8/2023), giải thưởng lớn jackpot giá trị 14.916.257.500 đồng không tìm thấy được chủ nhân may mắn trúng giải.
Kinh doanh -20:23 | 23/08/2023
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 22/8/2023: Cả hai giải Jackpot đều không có chủ nhân trúng thưởng

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 22/8/2023: Cả hai giải Jackpot đều không có chủ nhân trúng thưởng

Trong kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay (22/8/2023), giải thưởng jackpot 1 trị giá 38.459.304.300 đồng và jackpot 2 giá trị 13.081.626.200 đồng đều vô chủ.
Kinh doanh -20:34 | 22/08/2023
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 20/8/2023: Jackpot 13.295.078.500 đồng vô chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 20/8/2023: Jackpot 13.295.078.500 đồng vô chủ

Cập nhật nhanh kết quả quay số Vietlott Mega 6/45 hôm nay (20/8/2023), giải thưởng lớn jackpot giá trị 13.295.078.500 đồng không tìm thấy được chủ nhân may mắn trúng giải.
Kinh doanh -18:45 | 20/08/2023
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 19/8/2023: Cả hai giải Jackpot đều không có chủ nhân trúng thưởng

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 19/8/2023: Cả hai giải Jackpot đều không có chủ nhân trúng thưởng

Trong kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay (19/8/2023), giải thưởng jackpot 1 trị giá 35.774.937.300 đồng và Jackpot 2 trị giá 12.783.363.200 đồng đều vô chủ.
Kinh doanh -18:50 | 19/08/2023
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 18/8/2023: Jackpot 14.818.425.000 đồng đã tìm thấy chủ sở hữu

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 18/8/2023: Jackpot 14.818.425.000 đồng đã tìm thấy chủ sở hữu

Cập nhật kết quả quay số Vietlott Mega 6/45 hôm nay (18/8/2023), giải thưởng lớn jackpot giá trị 14.818.425.000 đồng hiện đã có chủ nhân may mắn trúng giải.
Kinh doanh -18:41 | 18/08/2023
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 17/8/2023: Cả hai giải Jackpot đều không có chủ nhân trúng thưởng

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 17/8/2023: Cả hai giải Jackpot đều không có chủ nhân trúng thưởng

Trong kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay (17/8/2023), giải thưởng jackpot 1 trị giá 34.033.462.950 đồng và Jackpot 2 trị giá 12.589.866.050 đồng đều vô chủ.
Kinh doanh -18:54 | 17/08/2023
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 16/8/2023: Jackpot 13.359.965.500 đồng vô chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 16/8/2023: Jackpot 13.359.965.500 đồng vô chủ

Cập nhật nhanh kết quả quay số Vietlott Mega 6/45 hôm nay (16/8/2023), giải thưởng lớn jackpot giá trị 13.359.965.500 đồng không tìm thấy được chủ nhân may mắn trúng giải.
Kinh doanh -18:47 | 16/08/2023
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 15/8/2023: Cả hai giải Jackpot đều không có chủ nhân trúng thưởng

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 15/8/2023: Cả hai giải Jackpot đều không có chủ nhân trúng thưởng

Trong kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay (15/8/2023), giải thưởng jackpot 1 trị giá 31.860.737.850 đồng và Jackpot 2 trị giá 12.348.452.150 đồng đều vô chủ.
Kinh doanh -18:53 | 15/08/2023
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 13/8/2023: Jackpot hơn 20,2 tỷ đồng đã tìm thấy chủ sở hữu

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 13/8/2023: Jackpot hơn 20,2 tỷ đồng đã tìm thấy chủ sở hữu

Cập nhật kết quả quay số Vietlott Mega 6/45 hôm nay (13/8/2023), giải thưởng lớn jackpot giá trị hơn 20,2 tỷ đồng hiện đã có chủ nhân may mắn trúng giải.
Kinh doanh -19:44 | 13/08/2023
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 12/8/2023: Jackpot 1 hơn 256,9 tỷ đồng tìm được chủ nhân mới

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 12/8/2023: Jackpot 1 hơn 256,9 tỷ đồng tìm được chủ nhân mới

Trong kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay (ngày 12/8/2023), giải thưởng jackpot 1 trị giá hơn 256,9 tỷ đồng đã tìm thấy người trúng giải. Trong khi đó, jackpot 2 hơn 12,1 tỷ đồng vô chủ.
Kinh doanh -19:29 | 12/08/2023
Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 11/8/2023: Jackpot hơn 18,4 tỷ đồng vô chủ

Kết quả Vietlott Mega 6/45 ngày 11/8/2023: Jackpot hơn 18,4 tỷ đồng vô chủ

Cập nhật nhanh kết quả quay số Vietlott Mega 6/45 hôm nay (11/8/2023), giải thưởng lớn jackpot giá trị 18.455.034.500 đồng không tìm thấy được chủ nhân may mắn trúng giải.
Kinh doanh -19:00 | 11/08/2023
Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 10/8/2023: Cả hai giải Jackpot đều không có chủ nhân trúng thưởng

Kết quả Vietlott Power 6/55 ngày 10/8/2023: Cả hai giải Jackpot đều không có chủ nhân trúng thưởng

Trong kỳ quay số mở thưởng sản phẩm Vietlott Power 6/55 hôm nay (10/8/2023), giải thưởng jackpot 1 trị giá 242.211.415.350 đồng và Jackpot 2 trị giá 10.501.580.500 đồng đều vô chủ.
Kinh doanh -19:36 | 10/08/2023
Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách ngăn chính phủ đóng cửa
Hạ viện và Thượng viện Mỹ đều đã thông qua dự luật ngân sách tạm thời nhằm ngăn chính phủ đóng cửa. Dự luật chỉ còn chờ chữ ký của Tổng thống Joe Biden để chính thức trở thành luật.