|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đẩy mạnh bán sản phẩm dinh dưỡng và thuốc điều trị COVID-19 giúp lợi nhuận Dược Hậu Giang (DHG) tăng 25% quý I

20:30 | 20/04/2022
Chia sẻ
Nhu cầu tiêu thụ thuốc tăng cao trong tình hình dịch bệnh, đặc biệt các sản phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm liên quan điều trị COVID – 19 giúp Dược Hậu Giang tăng trưởng cả doanh thu và lợi nhuận quý I.

CTCP Dược Hậu Giang (Mã: DHG) vừa công bố báo cáo tài chính quý I năm 2022. Theo đó, doanh thu thuần đạt 1.065 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 255 tỷ đồng, tương ứng  tăng 4,7% và tăng 25,2% so với cùng kỳ năm 2021. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 1.890 đồng. 

Giá vốn bán hàng, doanh thu tà chính và các chi phí khác của doanh nghiệp kỳ này so với quý I/2021 không có nhiều sự thay đổi. Biên lợi nhuận gộp quý I đạt 47,4%.

 Nguồn: Giải trình BCTC quý I của Dược Hậu Giang. 

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2022, Dược Hậu Giang mục tiêu đạt doanh thu thuần 4.220 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế là 853 tỷ đồng. Mức lợi nhuận trước thuế quý I là 285 tỷ đồng. Như vậy, doanh nghiệp đã hoàn thành 25% kế hoạch doanh thu và 33% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Doanh nghiệp cho biết động lực giúp lợi nhuận tăng trưởng là do doanh thu bán hàng do doanh nghiệp sản xuất tăng 13,6%, nhờ hoạt động bán hàng hiệu quả và nhu cầu tiêu thụ thuốc tăng cao trong tình hình dịch bệnh, đặc biệt các sản phẩm dinh dưỡng và các sản phẩm liên quan điều trị COVID – 19 như Klamentin, Medlon, Bocalex,…

Về tình hình tài sản, tổng giá trị tài sản cuối kỳ của doanh nghiệp đạt 4.750 tỷ đồng. Trong đó, đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất là 50% với giá trị là 2.385 tỷ đồng. Đây là khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đáo hạn ban đầu trên 3 tháng và kỳ hạn đáo hạn còn lại không quá 12 tháng kể từ thời điểm báo cáo. Hàng tồn kho cuối kỳ là 995 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 21% tổng tài sản. 

Nợ phải trả của doanh nghiệp thời điểm 31/3/2022 là 1.188 tỷ đồng, chiếm 25% tổng tài sản, tăng 44% so với đầu kỳ. Nợ tăng chủ yếu do phải trả ngắn hạn tăng đột biến từ gần 3 tỷ đầu kỳ lên 460 tỷ cuối kỳ. Khoản tăng thêm là cổ tức năm 2021 bằng tiền phải trả cho cổ đông. 

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ là 3.561 tỷ đồng, giảm 6% so với đầu kỳ do doanh nghiệp tiến hành trích lập các quỹ và trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông. 

T.Đan