Nhà đất

KBSV: Bamboo Capital có thể thu về 920 tỉ đồng lợi nhuận từ bất động sản, năng lượng tái tạo trong 2019 và 2020

09:49 | 14/10/2019

Chia sẻ

Theo đánh giá của KBSV, với kế hoạch hoàn thành một số dự án đang triển khai trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo, dự kiến lợi nhuận trước thuế mang lại cho doanh nghiệp trong hai năm 2019 và 2020 là 920 tỉ đồng.

Theo báo cáo phân tích về CTCP Bamboo Capital (Mã: BCG) mới đây của CTCP Chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), Bamboo Capital đang có những bước thay đổi chiến lược khi thu hẹp các hoạt động kinh doanh không hiệu quả như nông nghiệp, ô tô, thương mại phân phối và chuyển sang các lĩnh vực có tỉ suất sinh lợi cao hơn là bất động sản và năng lượng tái tạo.

Theo ước tính của KBSV, khi các dự án trọng điểm trên của doanh nghiệp này chính thức đi vào hoạt động, trong giai đoạn 2019 – 2020, sẽ mang lại doanh thu và lợi nhuận khá tích cực cho doanh nghiệp

Dự án Malibu Hội An dự kiến mang lại doanh thu khoảng 3.295 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 763 tỉ đồng, một phần doanh thu và lợi nhuận sẽ được ghi nhận trong năm tài chính 2019.

Dự án King Crown Village Thảo Điền sẽ mang lại doanh thu khoảng 802 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 300 tỉ đồng. Nhưng do, Bamboo Capital chỉ nắm giữ dự án này tỉ lệ 48,5% nên lợi nhuận được hạch toán cho công ty sẽ khoảng 145,5 tỉ đồng.

Dự án Điện mặt trời BCG – CME Long An 1 công suất 40,6MW và Gaia công suất 100,5MW đã đi vào hoạt động ổn định trong năm 2019. Trong năm 2020, sẽ xây dựng nhà máy điện mặt trời Hoa Hướng Dương trên cùng địa bàn. Các dự án này sẽ đóng góp lợi nhuận khoảng 5 tỉ và 20 tỉ cho Bamboo Capital trong năm 2019 và 2020.

Do mục tiêu đầu tư tập trung vào các lĩnh vực đòi hỏi vốn lớn như bất Động sản và năng lượng tái tạo, việc tài trợ phát triển các dự án chủ yếu vào nguồn vốn vay từ các tổ chức tín dụng và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức trái phiếu trả lãi định hoặc trái phiếu chuyển đổi.

Trong năm 2018 và 2019, doanh nghiệp đã phát hành thành công một số trái phiếu thường và trái phiếu chuyển đổi tài trợ cho các dự án bất động sản và năng lượng. Trong quí IV/2019, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục phát hành riêng lẻ 900 tỉ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Nguồn vốn này sẽ được bơm trực tiếp vào các dự án bất động sản và năng lượng tái tạo cũng như cung cấp vốn lưu động cho các công ty thành viên. Như vậy, cùng với sự tăng lên nhanh chóng của tài sản, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn cũng tăng nhanh.

Tại thời điểm 30/6/2019, dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn đạt hơn 1.800 tỉ và tăng đều hàng năm. Các khoản phải trả ngắn hạn và dài hạn (không bao gồm nợ vay) đạt hơn 2.100 tỉ đồng và cũng tăng qua các năm.

Bên cạnh đó, trong cơ cấu tổng tài sản, số dư các khoản phải thu có tổng hơn 4.068 tỉ đồng (ngắn hạn 2.556 tỉ đồng, dài hạn 1.512 tỉ đồng) chiếm 63% Tổng tài sản.

Trong các khoản phải thu và phải trả này, có khá nhiều khoản liên quan đến các công ty con, công ty liên kết và các công ty liên quan đến các thành viên trong công ty. KBSV kì vọng các khoản mục này sẽ giảm dần khi các dự án đang triển khai được hoàn thành tuy nhiên khoản mục này cần được theo dõi sát.

Với kế hoạch hoàn thành một số dự án đang triển khai trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo, dự kiến lợi nhuận trước thuế mang lại cho doanh nghiệp trong hai năm 2019 và 2020 là 920 tỉ đồng, chưa bao gồm lợi nhuận từ các hoạt động kinh doanh hiện hữu trong lĩnh vực sản xuất và xây dựng.

TH