Doanh nghiệp

Hưng Thịnh Land lãi 100 tỉ đồng nửa đầu năm

16:12 | 27/09/2020

Chia sẻ

Tổng nợ phải trả của Hưng Thịnh Land tính đến cuối tháng 6 khoảng 9.873 tỉ đồng, gấp 1,62 lần vốn chủ sở hữu, trong đó, tỷ lệ nợ vay ngân hàng trên vốn chủ sở hữu chỉ là 0,85 lần.

Theo tin từ Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), CTCP Hưng Thịnh Land đã công bố các chỉ tiêu tài chính cơ bản 6 tháng đầu năm.

Nửa đầu năm, Hưng Thịnh Land đạt gần 107 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 21% so với cùng kì năm 2019.

Vốn chủ sở hữu tính tới cuối tháng 6 là gần 6.084 tỉ đồng, tăng 57% so với cuối tháng 6/2019. 

Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu là 1,62 lần, tương ứng với tổng nợ phải trả của Hưng Thịnh Land khoảng 9.873 tỉ đồng. Tỉ lệ nợ vay ngân hàng trên vốn chủ sở hữu chỉ là 0,85 lần. Qui mô tổng tài sản của Hưng Thịnh Land cuối tháng 6 khoảng 15.939 tỉ đồng. Số dư tiền mặt tại thời điểm tháng 6 khoảng 750 tỉ đồng. 

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu là 1,8%, giảm so với con số 3,5% của cùng kì năm 2019. Do nửa cuối năm mới là điểm rơi hạch toán doanh thu và lợi nhuận, dự kiến công ty sẽ ghi nhận mức tăng trưởng cao hơn trong nửa cuối năm 2020.

Từ đầu năm đến nay, Hưng Thịnh Land đã phát hành tổng cộng 2.850 tỉ đồng trái phiếu.  Chỉ riêng hai ngày 28 và 31/8, công ty đã huy động được 1.500 tỉ đồng qua trái phiếu với kì hạn 3 năm. 

Hưng Thịnh Land hiện là thành viên do CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh (Hưng Thịnh Corp) sở hữu 76,2% vốn, được thành lập vào năm 2002 với chức năng kinh doanh  ban đầu là môi giới bất động sản.

Từ năm 2019, Hưng Thịnh Land đảm nhận việc đầu tư, phát triển và kinh doanh toàn bộ 100 dự án bất động sản, với quỹ đất trên 4.500 ha của Hưng Thịnh Corp. 

Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch HĐQT của Hưng Thịnh Corp đang giữ chức Chủ tịch của Hưng Thịnh Land. Ông Lê Trọng Khương - Phó Chủ tịch kiêm Phó Tổng giám đốc của Hưng Thịnh Corp đang là Tổng giám đốc của Hưng Thịnh Land. 

Theo cập nhật mới nhất thì ngày 21/1/2020, Hưng Thịnh Land đã tiến hành tăng vốn từ 3.000 tỉ đồng lên 5.379 tỉ đồng.

Trước tháng 12/2017, vốn điều lệ của Hưng Thịnh Land là 26 tỉ đồng. Chỉ trong vòng hơn hai năm, doanh nghiệp đã tăng vốn gấp gần 207 lần.

Hoàng Kiều