|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Họp ĐHĐCĐ Hải Phát bất thành

14:11 | 06/03/2023
Chia sẻ
Đến thời điểm tổ chức, chỉ có số cổ đông đại diện cho 27,03% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự nên cuộc họp ĐHĐCĐ của Hải Phát đã không thể tiến hành theo kế hoạch.

CTCP Đầu tư Hải Phát (Mã: HPX) vừa thông báo cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ nhất năm 2023 đã không thể diễn ra do không đủ số lượng cổ đông đại diện cho trên 50% lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

Theo kế hoạch, cuộc họp sẽ được diễn ra sáng ngày 4/3. Tuy nhiên, đến thời điểm tổ chức, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và được uỷ quyền tham dự hợp lệ là 63 người, đại diện cho hơn 82,2 triệu cổ phiếu, tương ứng 27,03% số cổ phiếu có quyền biểu quyết, không đủ điều kiện để tiến hành.

Tại cuộc họp, HĐQT doanh nghiệp dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.  

Công ty cho biết do ảnh hưởng của kinh tế thế giới, các điều chỉnh, thay đổi chính sách của Nhà nước trong lĩnh vực trái phiếu, ngân hàng,... đã gây ra những khó khăn và thách thức trong quá tình tổ chức hoạt động kinh doanh.

Do đó, để thích nghi với tình hình chung và tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ công ty, HĐQT doanh nghiệp trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Trước đó, tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, cổ đông công ty đã thông qua việc chọn công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022. 

Hải Phát cũng cho biết sẽ triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần hai, thời gian và địa điểm sẽ được thông báo tới cổ đông sau.

Dự án HPC Landmark 105 của Hải Phát. (Ảnh: Báo Xây dựng).

Tính từ đầu năm, Hải Phát ghi nhận sự biến động ở nhân sự cấp cao. Trong đó, hai Phó Tổng giám đốc là ông Phạm Huy Thông và ông Đinh Thế Quỳnh đã xin nghỉ việc. Ngày 16/2, HĐQT của công ty cũng đã miễn nhiệm ông Hoàng Việt Anh khỏi chức vụ Giám đốc Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Thắng thay thế. 

Ngoài ra, từ đầu năm, Chủ tịch HĐQT Hải Phát là ông Đỗ Quý Hải đã nhiều lần bị công ty chứng khoán bán giải chấp cổ phiếu HPX. Tỷ lệ sở hữu tại Hải Phát của ông Hải đã giảm từ 19,02% tại thời điểm cuối năm 2022 xuống còn 14,73% (tương ứng 44,8 triệu cổ phiếu HPX) theo thông tin công bố vào ngày 3/2. 

Kết phiên giao dịch sáng ngày 6/3, cổ phiếu HPX tăng trần lên mức 4.410 đồng/cp. 

(Nguồn: Tradingview).

Về kết quả kinh doanh năm 2022, Hải Phát có doanh thu thuần 1.635 tỷ đồng và lãi ròng hơn 140 tỷ đồng, lần lượt tăng 17% và giảm 51% so với năm trước.

Tổng tài sản vào cuối năm 2022 của doanh nghiệp ở mức 9.293 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tổng tiền và tiền gửi ngắn hạn ghi nhận giảm mạnh xuống còn 167 tỷ đồng so với 965 tỷ đồng ở đầu năm. 

Công ty có 3.595 tỷ đồng hàng tồn kho tại ngày 31/12/2022, giảm nhẹ so với cuối năm trước.

Tổng nợ phải trả của Hải Phát tại thời điểm cuối năm 2022, ghi nhận 5.640 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ vay tài chính gần 3.318 tỷ đồng với hơn 1.298 tỷ đồng là vay ngắn hạn và 2.019 tỷ đồng vay dài hạn.

Vốn chủ sở hữu tại cuối năm của doanh nghiệp đạt 3.653 tỷ đồng, gồm 350 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Đăng Nguyên