|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Hơn 38.000 tỷ đồng nhàn rỗi của Bảo hiểm tiền gửi đang đầu tư vào trái phiếu chính phủ

10:47 | 17/01/2018
Chia sẻ
Tổng thu từ các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi trong năm 2017 đạt khoảng 5.866 tỷ đồng, tăng 19,8% so với năm 2016. từ các tổ chức tham gia BHTG. Tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đã đầu tư đạt hơn 38.372 tỷ đồng, tăng 22,4%.
 
hon 38000 ty dong nhan roi cua bao hiem tien gui dang dau tu vao trai phieu chinh phu Thống đốc nói gì về hạn mức 75 triệu bảo hiểm tiền gửi?
hon 38000 ty dong nhan roi cua bao hiem tien gui dang dau tu vao trai phieu chinh phu Bảo hiểm tiền gửi 100% khi phá sản ngân hàng?

Theo báo cáo từ Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam (BHTGVN), các tổ chức tham gia BHTG đã thực hiện nghiêm túc việc tính và nộp phí theo quy định. Trong năm 2017, BHTGVN đã thực thu khoảng 5.866 tỷ đồng từ các tổ chức tham gia BHTG, tăng 19,8% so với năm 2016.

Tính đến ngày 31/12/2017, có 1.275 tổ chức tín dụng được cấp Chứng nhận tham gia BHTG, bao gồm 93 ngân hàng và Chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng Hợp tác xã và 1.177 Quỹ tín dụng nhân dân, 4 tổ chức tài chính vi mô.

hon 38000 ty dong nhan roi cua bao hiem tien gui dang dau tu vao trai phieu chinh phu
Hơn 38.000 tỷ đồng nhàn rỗi của Bảo hiểm tiền gửi năm 2017.

Công tác quản lý và đầu tư vốn được thực hiện đúng quy định, góp phần phát triển nguồn vốn, đem lại nguồn thu bổ sung cho quỹ dự phòng nghiệp vụ và nâng cao năng lực tài chính của BHTGVN. Tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi đã đầu tư đến cuối năm 2017 đạt hơn 38.372 tỷ đồng, tăng 22,4% so với năm 2016. Nguồn vốn này chủ yếu được đầu tư vào trái phiếu chính phủ.

Bên cạnh đó, BHTGVN đang tập trung nghiên cứu phương án mua trái phiếu dài hạn của các tổ chức tín dụng, tham gia hỗ trợ các tổ chức tín dụng theo quy định tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng vừa được Quốc hội thông qua.

Từ ngày 5/8/2017, Quyết định số 21/2017/QĐ-TTg do Chính phủ ban hành có hiệu lực. Số tiền bảo hiểm được trả cho tất cả các khoản tiền gửi được bảo hiểm theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi (gồm cả gốc và lãi) của một cá nhân tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi tối đa là 75 triệu đồng thay vì 50 triệu đồng như trước.

Tuệ An

Cổ phiếu ngân hàng tuần qua: Chỉ một mã tăng giá, gần 3.000 tỷ đồng EIB được giao dịch thỏa thuận
SGB là mã cổ phiếu ngân hàng duy nhất tăng giá trong tuần qua (26 - 30/9). Tính chung trong 5 ngày giao dịch, hơn 77 triệu cp EIB được trao tay thỏa thuận, tương đương với giá trị gần 3.000 tỷ đồng.