Hàng hóa

Hơn 13.000 tỉ đồng được dùng cho phòng chống dịch tả heo châu Phi

07:53 | 25/06/2020

Chia sẻ

Theo Bộ NN&PTNT, tổng kinh phí ngân sách trung ương (do Bộ Tài chính cấp), ngân sách địa phương và kinh phí được các ngân hàng, tổ chức tín dụng hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch tả heo châu Phi đến tháng 5 khoảng hơn 13.248 tỉ đồng.

Đến nay, các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ người chăn nuôi lợn tại 63 tỉnh/thành phố cơ cấu lại thời hạn trả nợ với dư nợ 606 tỉ đồng; miễn, giảm lãi vay cho hơn 163 tỉ đồng dư nợ; cho vay mới phục hồi sản xuất kinh doanh dư nợ 479 tỉ đồng.

Tính đến ngày 31/5, tổng số kinh phí đã chi từ ngân sách nhà nước để thực hiện chính sách phòng, chống bệnh DTLCP là trên 12.000 tỉ đồng, bằng khoảng 98% nhu cầu kinh phí hỗ trợ người dân, doanh nghiệp kinh phí tiêu hủy lợn mắc bệnh, hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống dịch.

Trong năm 2020 (tính đến 31/5/2020), Bộ Tài chính đã bổ sung thêm từ ngân sách trung ương cho các địa phương là 489 tỉ đồng.

Tổng kinh phí trung ương đã xuất cấp hỗ trợ 56 tỉnh, thành phố từ năm 2019 đến hết tháng 5/2020 là 5.459 tỉ đồng, tương đương khoảng 72% số kinh phí ngân sách trung ương dự kiến phải hỗ trợ địa phương.

Hiện nay, còn lại khoảng 2.100 tỉ đồng ngân sách trung ương phải hỗ trợ; tuy nhiên các địa phương phải có báo cáo kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ phòng, chống bệnh DTLCP (có xác nhận của Kho bạc Nhà nước), Bộ Tài chính sẽ xem xét, hỗ trợ theo quy định.


H.Mĩ