|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

HNX đình chỉ giao dịch 23 cổ phiếu từ ngày 15/12

06:20 | 08/12/2023
Chia sẻ
HNX đã đưa 23 mã cổ phiếu vào diện đình chỉ giao dịch từ ngày 15/12 do các tổ chức chưa công bố báo cáo tài chính (BCTC) của nhiều năm liên tiếp.

Ngày 7/12, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã có quyết định về việc đưa vào diện đình chỉ giao dịch đối với 23 cổ phiếu với cùng một lý do các tổ chức không có biện pháp khắc phục nguyên nhân dẫn đến việc cổ phiếu bị đưa vào diện hạn chế giao dịch. Ngày đưa vào diện đình chỉ giao dịch đối với các cổ phiếu này là ngày 15/12.

Thông tin 23 cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch trên thị trường UPCoM từ ngày 15/12 

Cổ phiếu

Cơ sở xem xét

SDX của CTCP Phòng cháy chữa cháy và Đầu tư xây dựng Sông Đà

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

SDB của CTCP Sông Đà 207

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

B82 của CTCP 482

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

C12 của CTCO Cầu 12

 

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2019, 2020, 2021, 2022.

VNI của CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam

Tổ chức chưa công bố BCTC hợp nhất năm đã được kiểm toán của các năm 2019, 2020, 2021, 2022.

S96 của CTCP Sông Đà 9.06

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2020, 2021, 2022.

TNM của CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng công trình

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

V15 của CTCP Xây dựng Số 15

 

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

CTN của CTCP Xây dựng Công trình ngầm

 

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

S27 của CTCP Sông Đà 27

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

TBT của CTCP Xây dựng công trình giao thông Bến Tre

 

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

NTB của CTCP Đầu tư xây dựng và Khai thác công trình giao thông 584

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

KHL của CTCP Khoáng sản và Vật liệu xây dựng Hưng Long

 

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

AVF của CTCP Việt An

 

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2020, 2021, 2022.

STL của CTCP Sông Đà Thăng Long

 

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

HDO của CTCP Hưng Đạo Container

 

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

PX1 của CTCO Xi măng Sông Lam 2

 

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

GTT của CTCP Thuận Thảo

 

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2020, 2021, 2022.

BT6 của CTCP Beton 6

 

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2019, 2020, 2021, 2022.

SD8 của CTCP Sông Đà 8

 

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022.

SD1 của CTCP Sông Đà 1

 

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2020, 2021, 2022.

 

HLA của CTCP Hữu Liên Á Châu

 

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2020, 2021, 2022.

PID của CTCP Trang trí nội thất dầu khí

Tổ chức chưa công bố BCTC năm đã được kiểm toán của các năm 2019, 2020, 2021, 2022.

Như vậy, với 20 mã cổ phiếu đã bị đình chỉ giao dịch trước đó (gồm AMD, ART, FLC, GAB, HAI,…), từ ngày 15/12 thị trường UPCoM sẽ có tổng cộng 43 mã bị đình chỉ giao dịch.

Diệu Nhi