Hàng hóa

Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Belarus

23:00 | 22/02/2020

Chia sẻ

Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Belarus được kí kết với mong muốn mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư của nhà đầu tư thuộc nước này tại lãnh thổ của nước kia.
Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Belarus - Ảnh 1.

Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Belarus. (Ảnh minh họa. Nguồn: freepik)

Thông tin cơ bản về Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Belarus

Thời gian kí kết: 8/7/1992

Nơi kí kết: Minsk, Belarus.

Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Belarus được kí kết với mong muốn mở rộng và tăng cường hợp tác kinh tế lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư của nhà đầu tư thuộc nước này tại lãnh thổ của nước kia.

Việt Nam và Belarus nhận thấy rằng sự khuyến khích và bảo hộ đầu tư của các nhà đầu tư thuộc hai nước vì lợi ích kinh tế của hai nước.

Khuyến khích và bảo hộ đầu tư 

Mỗi nước kí kết Hiệp định phù hợp với luật pháp hiện hành trên lãnh thổ nước mình, khuyến khích và tạo điều kiện cho nhà đầu tư của nước kia đầu tư trên lãnh thổ của mình và dành cho họ quyền sử dụng đầu tư đó. 

Việc đầu tư của các nhà đầu tư thuộc mỗi nước kí kết đảm bảo bởi một qui chế công bằng và thỏa đáng, an toàn và được bảo vệ trên lãnh thổ nước kí kết kia.

Chế độ ưu đãi theo Hiệp định

Việc đầu tư của các nhà đầu tư thuộc mỗi Bên kí kết trên lãnh thổ Bên kí kết kia, được hưởng chế độ ưu đãi không kém hơn so với đầu tư của nhà đầu tư thuộc bất kì nước thứ ba nào. 

Các nhà đầu tư của một Bên kí kết đầu tư trên lãnh thổ Bên kí kết kia nếu bị thiệt hại do chiến tranh hoặc xung đột vũ trang, cách mạng, do áp dụng tình trạng khẩn cấp, khởi nghĩa, đảo chính, bạo động trên lãnh thổ của Bên kí kết kia hoặc do những hành động tương tự khác, phải được Bên kí kết kia tạo điều kiện để bồi thường thiệt hại.

Những điều kiện qui định trên không áp dụng cho những ưu đãi mà một trong các Bên kí kết dành cho các nhà đầu tư của nước thứ ba, xuất phát từ: Các hiệp định đã kí hoặc sẽ kí về các đặc khu kinh tế, các liên minh kinh tế hoặc thuế quan, khu vực thương mại tự do, các hình thức hợp tác khu vực khác. 

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần hoặc thỏa thuận quốc tế có liên quan toàn bộ hoặc một phần tới thuế, cũng như trong khuôn khổ pháp luật về thuế hiện hành trong nước của mỗi Bên kí kết. 

Áp dụng Hiệp định 

Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Belarus áp dụng đối với tất cả đầu tư do các nhà đầu tư của một trong hai nước kí kết, thực hiện trên lãnh thổ của nước kí kết kia trước và sau khi Hiệp định này có hiệu lực. 

Hiệp định này có thể được chuẩn xác và bổ xung theo sự thỏa thuận của hai Bên kí kết.

Giải quyết tranh chấp giữa một Bên kí kết và nhà đầu tư 

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp giữa một Bên kí kết với nhà đầu tư của Bên kí kết kia về: 

- Nghĩa vụ của Bên kí kết này đối với nhà đầu tư của Bên kí kết kia về vấn đề đầu tư của nhà đầu tư đó. 

- Sự vi phạm các quyền ghi trong Hiệp định này liên quan tới đầu tư của nhà đầu tư đó. Tranh chấp được giải quyết một cách hết mức bằng tham khảo ý kiến và thương lượng. 

2. Nếu trong vòng 6 tháng từ khi đưa ra yêu cầu bằng văn bản hai bên tranh chấp không đạt được thoả thuận thì theo yêu cầu của một bên, tranh chấp có thể chuyển sang giải quyết tại: 

- Các tòa án của các nước Bên kí kết phù hợp với thẩm quyền của họ. 

- Trung tâm quốc tế về giải quyết các tranh chấp đầu tư.

- Toà án trọng tài quốc tế phù hợp với điều lệ trọng tài hiện hành của Uỷ ban Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế. 

3. Liên quan đến việc chuyển giao tranh chấp để xem xét tại tòa án trọng tài, nhà đầu tư có quyền chọn thủ tục hòa giải. 

Chi tiết về Hiệp định về Khuyến khích và Bảo hộ Đầu tư giữa Việt Nam và Belarus

Phùng Nguyệt