|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Hành trình đi đến phá sản của ALCII

07:51 | 27/07/2018
Chia sẻ
Công ty Cho thuê tài chính II (ALCII) đang thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành phá sản. Tại ngày 31/12/2017, ALCII có khoản âm vốn chủ sở hữu là 12.034 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 12.464 tỷ đồng.
hanh trinh di den pha san cua alcii

Tại ngày 31/12/2017, ALCII có khoản âm vốn chủ sở hữu là 12.034 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 12.464 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), Công ty Cho thuê tài chính II (ALCII) đang thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành phá sản.

Tại ngày 31/12/2017, ALCII có khoản âm vốn chủ sở hữu là 12.034 tỷ đồng, lỗ lũy kế là 12.464 tỷ đồng và có khoản tiền vay và tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác và tiền gửi của khách hàng phải trả đã quá hạn, với tổng số tiền lần lượt là 2.865 tỷ đồng và 1.579 tỷ đồng.

Ngoài ra, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh trong năm và tổng mức chênh lệch thanh khoản ròng của các tài sản và các nợ phải trả đến hạn trong vòng 12 tháng tới kể từ ngày 31/12/2016 của Công ty đang bị âm.

Ngày 29/3/2016, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Quyết định số 457/QĐ-NHNN về việc không áp dụng biện pháp phục hồi khả năng thanh toán đối với ALCII. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đã nhận định về thực trạng tổ chức và hoạt động của ALCII là đã mất khả năng thanh toán và không thể phục hồi trở lại hoạt động bình thường và yêu cầu Công ty Có trách nhiệm thực hiện thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật.

Ngày 30/5/2016, ALCII đã nộp đơn lên Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Đến ngày 15/12/2016, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định số 1016/2016/QĐ-MTTPS để mở thủ tục phá sản đối với công ty này.

Đầu năm 2018, ALCII tiếp tục thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để tiến hành phá sản.

Đối với Công ty Cho thuê tài chính I (ALC I), theo thông tin từ Agribank, tại ngày 31/12/2017, công ty này có lỗ lũy kế là 714 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu của công ty là âm 437 tỷ đồng.

Ngoài ra, nợ phải trả tại ngày 31/12/2017 của ALCI bao gồm khoản nợ lãi phải trả đã quá hạn thanh toán là 394 tỷ đồng, trong đó 368 tỷ đồng là nợ lãi phải trả Agribank. Mặc dù ALCI đã thực hiện đàm phán với các đối tác thực hiện thanh toán và cơ cấu nợ, tuy nhiên nợ lãi phải trả vẫn chiếm 47,58% tổng nợ phải trả của công ty.

Xem thêm

Minh Tâm

Khối ngoại đẩy mạnh mua ròng hơn 400 tỷ đồng phiên VN-Index hồi phục
Giao dịch trên HOSE, khối ngoại ghi nhận giao dịch mua ròng hơn 382 tỷ đồng, tương đương khối lượng gần 18,3 triệu đơn vị cổ phiếu.