|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Hải Phát Invest xin hoãn công bố BCTC kiểm toán năm 2022, nêu lý do trễ hẹn trả cổ tức năm 2021

18:41 | 31/03/2023
Chia sẻ
Công ty cho biết do chưa cân đối và bố trí được dòng tiền nên không thể thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.

Mới đây, CTCP Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, Mã: HPX) đã có văn bản giải trình về việc chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

Doanh nghiệp cho biết, ngày 23/3, đã nhận được văn bản của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) về việc nhắc nhở thực hiện các quy định về quản trị công ty năm 2022. Theo đó, HOSE yêu cầu công ty giải trình lý do và phương án khắc phục liên quan đến việc chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 (ngày 9/4/2022), công ty đã ban hành nghị quyết thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 với tỷ lệ 5%, tương ứng 500 đồng/cổ phiếu. Thời hạn cuối cùng doanh nghiệp phải thực hiện chi trả là tháng 10/2022. Tuy nhiên đến nay, doanh nghiệp chưa thực hiện chi trả khoản cổ tức nói trên.

Giải trình về lý do chưa thực hiện thanh toán, Hải Phát Invest cho biết, nửa cuối năm 2022 là thời điểm vô cùng khó khăn đối với các doanh nghiệp bất động sản nói chung và Hải Phát nói riêng do thị trường bất động sản suy thoái, mất thanh khoản, việc tiếp cận các nguồn vốn từ tổ chức tín dụng, phát hành trái phiếu không thực hiện được.

Bên cạnh đó là làn sóng bán giải chấp cổ phiếu bất động sản cầm cố cho các khoản vay margin của các công ty chứng khoán liên tục diễn ra để thu hồi nợ trước hạn.

Do đó, từ tháng 10/2022 cho đến nay, công ty chịu áp lực lớn về việc trả nợ các khoản vay, trái phiếu đến hạn và dòng tiền đến từ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty âm.

Theo báo cáo tài chính bán niên soát xét 6 tháng đầu năm 2022, kết thúc ngày 30/6/2022, doanh nghiệp ghi nhận dòng tiền âm hơn 357 tỷ đồng. Còn báo cáo tài chính riêng kết thúc ngày 30/9/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 572 tỷ đồng và báo cáo tài chính riêng kết thúc ngày 31/12/2022 ghi nhận dòng tiền âm hơn 478 tỷ đồng.

Hiện tại, công ty chưa cân đối, bố trí được dòng tiền để thực hiện chi trả cổ tức, không đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn sau khi trả cổ tức cho cổ đông. Vì vậy, công ty không thể thực hiện việc trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

Để khắc phục vấn đề trên, Hải Phát Invest cho biết đang tiến hành tái cấu trúc hoạt động sản xuất kinh doanh, cơ cấu lại các khoản nợ, gia hạn nợ đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ chung sức từ cổ đông nhằm giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn.

Doanh nghiệp sẽ xin ý kiến cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 về việc không thực hiện trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với tỷ lệ 5% đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 phê duyệt trước đó.

 Dòng tiền của Hải Phát qua các năm. (Nguồn: Đ. N tổng hợp).

Ngoài ra, Hải Phát cũng vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE để xin hoãn công công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 chậm nhất đến ngày 20/5. 

Công ty cho biết trong bối cảnh của những tháng cuối năm 2022, doanh nghiệp buộc phải có những thay đổi để thích nghi với điều kiện thực tế và cần thêm thời gian để hoàn thành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Bên cạnh đó, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 4/3 để xin ý kiến cổ đông về việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 đã không thể thực hiện cũng khiến việc kiểm toán kéo dài. Tuy nhiên, ngày 31/3, doanh nghiệp đã tiến hành ĐHĐCĐ bất thường lần hai và cổ đồng đã thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

Đăng Nguyên

Giảm lãi suất có còn nhiều ý nghĩa nếu doanh nghiệp không tiếp cận được vốn?
Theo các ĐBQH, doanh nghiệp đang rất khát vốn tín dụng, nhưng không tiếp cận được vốn, nếu có tiếp cận được thì rất khó để giải ngân do điều kiện vay và thủ tục. Chính phủ đã phải dùng cả mệnh lệnh hành chính để yêu cầu giảm lãi suất, mặc dù vẫn còn cao, tuy nhiên, việc giảm lãi suất không quan trọng bằng tiếp cận được vốn và đưa nguồn vốn đó vào sản xuất, kinh doanh.