Tài chính

Hai 'doanh nghiệp A' mua trọn hơn 1.000 tỉ đồng trái phiếu của HDBank?

13:30 | 28/04/2020

Chia sẻ

Lượng trái phiếu trên được phát hành trong 2 đợt vào ngày 13/4 và 23/4. Trái phiếu có kì hạn 2 năm và 3 năm với lãi suất dao động từ 5,8%/năm – 6,5%/năm.
Hai 'doanh nghiệp A' mua trọn 1.000 tỉ trái phiếu của HDBank - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: HDBank)

Ngân hàng TMCP Phát Triển TP HCM (HDBank – Mã: HDB) cho biết đã phát hành riêng lẻ thành công 600 trái phiếu có tổng mệnh giá 600 tỉ đồng vào ngày 23/4. 

Toàn bộ lượng trái phiếu trên được một nhà đầu tư tổ chức mua vào. Tuy nhiên, ngân hàng không công bố danh tính của tổ chức này và chỉ gọi là "doanh nghiệp A".

Hai 'doanh nghiệp A' mua trọn 1.000 tỉ trái phiếu của HDBank - Ảnh 2.

Thông tin trái chủ được HDBank công bố. (Nguồn: Báo cáo kết quả phát hành của HDBank).

Theo thông tin được HDBank công bố, trái phiếu có kì hạn 3 năm, không chuyển đổi, không có bảo đảm bằng tài sản của HDBank, không kèm chứng quyền, không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có lãi suất phát hành thực tế dao động 5,8%/năm – 6,2%/năm. Tiền lãi trái phiếu được trả định kì 12 tháng/lần.

Trước đó, vào ngày 13/4, HDBank cũng đã phát hành thành công 450 tỉ đồng trái phiếu kì hạn 2 năm với lãi suất phát hành dao động 5,8%/năm – 6,5%/năm. Lượng trái phiếu này cũng được một "doanh nghiệp A" mua trọn.

Hồi tháng 3, Hội đồng quản trị HDBank đã thông qua phương án phát hành trái phiếu huy động vốn năm 2020 với tổng mệnh giá phát hành tối đa 10.000 tỉ đồng.

Loại trái phiếu mà HDBank dự kiến phát hành gồm các kì hạn 2 năm, 3 năm và 5 năm với lãi suất cố định. Tổng Giám đốc HDBank sẽ quyết định mức lãi suất cụ thể của từng đợt phát hành dựa vào tình hình thực tế.

Trong năm 2019, HDBank đã phát hành tổng cộng hơn 10.400 tỉ đồng trái phiếu huy động vốn với kì hạn bình quân là 2,68 năm, lãi suất bình quân 6,52%/năm, theo số liệu của Bộ phận nghiên cứu Chứng khoán SSI (SSI Research).

Với lượng trái phiếu phát hành trên, HDBank là một trong những ngân hàng phát hành nhiều trái phiếu nhất trong năm 2019 và chiếm khoảng 9% tổng lượng trái phiếu phát hành của ngành ngân hàng.

Tính đến thời điểm 31/12/2019, HDBank có khoảng 18.400 tỉ đồng trái phiếu đang lưu hành. Trong đó, phần lớn là các trái phiếu có kì hạn từ 1 năm đến dưới 5 năm (15.400 tỉ đồng).

Quốc Thụy