Doanh nghiệp

HAGL muốn dùng thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ lũy kế

14:57 | 03/08/2021

Chia sẻ

HAGL sẽ tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó có đề xuất sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xóa một phần lỗ lũy kế.

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Hoàng Anh Gia Lai (Mã: HAG) vừa công bố quyết nghị chốt ngày 23/8 là ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Cụ thể, nội dung lấy ý kiến gồm sửa đổi điều lệ công ty để bổ sung các quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến dự kiến diễn ra tháng 9; thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2021; sửa đổi quy chế nội bộ về quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT và nghiệp vụ với các bên liên quan.

Đáng chú ý, HĐQT sẽ xin ý kiến cổ đông về việc sử dụng thặng dư vốn cổ phần để xử lý lỗ lũy kế.

Tính đến cuối tháng 6, HAGL lỗ lũy kế 7.548 tỷ đồng, trong khi thặng dư vốn cổ phần xấp xỉ 3.264 tỷ đồng. Như vậy nếu được phép sử dụng hết nguồn vốn thặng dư này thì công ty của "bầu" Đức vẫn còn lỗ hơn 4.300 tỷ đồng.

Trong tâm thư gửi cổ đông mới đây, "bầu" Đức đã chia sẻ về định hướng phát triển của công ty và kế hoạch tái cơ cấu tài chính, trong đó, cơ bản hoàn thành và tình hình nợ của HAGL cũng đã giảm đáng kể.

Hiện, tập đoàn chỉ còn chủ yếu khoản nợ trái phiếu tại BIDV. "Bầu" Đức nói thêm HAGL đã có kế hoạch thanh lý một số tài sản không tạo ra lợi nhuận, tập trung thu hồi nợ từ các bên liên quan và sử dụng dòng tiền thu được từ sản xuất kinh doanh để hoàn tất trả nợ trái phiếu này trước cuối năm 2025.

HAGL muốn lấy ý kiến cổ đông để xóa một phần lỗ lũy kế hơn 7.500 tỷ đồng - Ảnh 1.

Liên quan đến nghiệp vụ với các bên liên quan, trên báo cáo tài chính hợp nhất quý II cho thấy, bên cạnh các khoản phải thu hợp đồng xây dựng gần 34 tỷ đồng, lãi cho vay gần 600 tỷ đồng, HAGL có khoản phải thu về cho vay cả ngắn hạn và dài hạn 7.470 tỷ đồng.

HAGL muốn lấy ý kiến cổ đông để xóa một phần lỗ lũy kế hơn 7.500 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính quý II/2021 của HAGL.

Mỹ Linh