|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gỗ Trường Thành (TTF) bị xử phạt vì công bố sai lệch số liệu báo cáo tài chính

11:40 | 26/09/2022
Chia sẻ
Gỗ Trường Thành bị UBCKNN xử phạt vì công bố sai lệch số liệu trên báo cáo tài chính năm 2021 sau kiểm toán và báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2022.

Nội thất do TTF sản xuất, được trưng bày tại trụ sở chính của công ty. (Ảnh minh họa: Minh Hằng).

Ngày 22/9, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) số tiền 150 triệu đồng.

UBCKNN cho biết TTF đã công bố thông tin sai lệch số liệu các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính quý IV/2021 và báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 do điều chỉnh các khoản dự phòng đối với các khoản phải thu từ công ty con và dự phòng các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng (tại báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán); điều chỉnh dự phòng nợ phải thu khó đòi đối với các khoản nợ phải thu từ công ty con (báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét).

Đồng thời, UBNCKNN cũng yêu cầu buộc TTF cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 22/9.

Trên báo cáo tài chính năm 2021 do Công ty TNHH Ernst & Young kiểm toán, doanh thu tài chính của TTF được điều chỉnh tăng từ 20 tỷ đồng so với báo cáo tự lập lên hơn 60 tỷ đồng sau kiểm toán. Nguyên nhân là do công ty ghi nhận thêm thu nhập từ việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại CTCP Chế biến Gỗ Trường Thành M’Drak và CTCP Vật liệu Xây dựng Trường Thành – Phước An.

Bên cạnh doanh thu tài chính, chi phí quản lý của TTF cũng được điều chỉnh tăng thêm 65%, lên 140 tỷ đồng, chủ yếu do công ty trích lập dự phòng hơn 39 tỷ đồng đối với các khoản phải thu khó đòi, trong khi ở báo cáo tự lập, TTF hoàn nhập dự phòng khoản mục này hơn 5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, khoản mục lợi nhuận khác của TTF giảm 34% so với báo cáo chưa kiểm toán về gần 22 tỷ đồng. Điều này khiến TTF chuyển từ trạng thái lãi ròng gần 9 tỷ đồng trên báo cáo tự lập thành lỗ ròng gần 9 tỷ sau kiểm toán.

Còn trên báo cáo soát xét bán niên 2022 cũng do Ernst & Young kiểm toán, TTF đã được ghi nhận thêm lợi nhuận khác 17 tỷ, tăng 15% so với báo cáo chưa kiểm toán, phần lớn nhờ xóa sổ công nợ. Trong khi đó, doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận 16 tỷ đồng, giảm 64% so với báo cáo tự lập, do lãi chênh lệch từ tỷ giá và lãi tiền gửi, cho vay giảm sút. 

Kết quả lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm của TTF từ 7,7 tỷ đồng giảm còn 4,4 tỷ trên báo cáo sau kiểm toán, tức giảm khoảng 43%. Còn lãi ròng tăng từ 8,4 tỷ lên 10,7 tỷ sau soát xét. 

Doanh nghiệp giải trình, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ tăng 2,3 tỷ so với số liệu ban đầu là do công ty đã ghi nhận bổ sung phần lãi trong công ty liên doanh liên kết. Còn lỗ sau thuế của cổ đông không kiểm soát là 6,2 tỷ so với chưa kiểm toán là lỗ 670 triệu đồng, nguyên nhân là ghi nhận bổ sung chi phí quản lý doanh nghiệp các công ty con.

Mỹ Linh