Doanh nghiệp

Gỗ Trường Thành thay thành viên HĐQT, gia hạn và sửa đổi khoản vay với Tân Liên Phát

17:02 | 13/01/2017

Chia sẻ

HĐQT Gỗ Trường Thành vừa thông báo về việc thay đổi thành viên HĐQT và quyết định gia hạn và sửa đổi khoản vay của Tân Liên Phát.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) vừa thông qua nghị quyết chấm dứt tư cách thành viên HĐQT đối với bà Nguyễn Mai Hoa và bà Nguyễn Thục Hiền theo đơn từ chức.

Đồng thời, TTF cũng quyết định bổ nhiệm bà Phùng Thị Mỹ lệ và Bà Ngô Phương Hạnh thay thế. Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT mới sẽ theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT công ty.

go truong thanh thay thanh vien hdqt gia han va sua doi khoan vay voi tan lien phat

Cũng trong nghị quyết này, TTF còn thông báo phê duyệt gia hạn và sửa đổi đối với khoản vay phát sinh từ hợp đồng vay chuyển đổi ngày 10/1 với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát theo các điều kiện, điều khoản của khoản vay thông thường.

Bên cạnh đó, TTF cũng đồng ý sử dụng tài sản của công ty hoặc/và của bên thứ ba nếu có để đảm bảo cho các khoản vay của công ty.

Hợp đồng vay chuyển đổi được nhắc tới xuất phát từ việc TTF thông qua phương án phát hành 69,7 triệu cổ phần cho Tân Liên Phát để hoán đổi khoản vay gần 1.202 tỷ đồng.

Tuy nhiên, sau đó do phát hiện việc thất thoát hơn 980 tỷ đồng hàng tồn kho tại TTF, Tân Liên Phát đã quyết định tạm dừng việc chuyển đổi khoản vay này và sửa hợp đồng vay chuyển đổi thành vay thông thường.

Tính đến ngày 30/9/2016, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại TTF là âm 1.605 tỷ đồng, trong khi vốn thực góp là là 1.446,08 tỷ đồng.

Đức Phạm