|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Gỗ Đức Thành (GDT) sắp trả cổ tức tiền mặt tỉ lệ 20%

07:36 | 27/10/2020
Chia sẻ
Năm 2020, cổ đông của Gỗ Đức Thành đã thông qua tỉ lệ chi trả cổ tức lên tới 40% tại đại hội cổ đông thường niên.

Hội đồng quản trị (HĐQT) của CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (Mã: GDT) vừa công bố nghị quyết thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông với tỉ lệ 20%. Thời gian thực hiện dự kiến là tháng 11/2020.

Với hơn 17,1 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính Gỗ Đức Thành phải chi khoảng 34 tỉ đồng để thanh toán cổ tức.

Về cơ cấu cổ đông, hết năm 2019, bà Hà Thị Huệ, mẹ của bà Lê Hải Liễu - Chủ tịch HĐQT là cổ đông lớn nhất nắm 28,58% vốn tại đây. Bà Nguyễn Hà Ngọc Diệp - Phó Tổng giám đốc là cổ đông lớn sở hữu khoảng 5,94% vốn của Gỗ Đức Thành.

Tại đại hội đồng cổ đông năm 2020, cổ đông đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2020, tỉ lệ 40% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu hoặc vừa tiền mặt vừa cổ phiếu.

Năm 2019, doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền với tỉ lệ 50% (5.000 đồng/cp), chi làm ba đợt. 

Bên cạnh đó, HĐQT cũng thống nhất thông qua việc tự do chuyển nhượng 50% cổ phiếu ESOP năm 2018 đợt 1 kể từ ngày 6/1/2021.

Về kết quả kinh doanh, quí III công ty đạt 106 tỉ đồng doanh thu thuần, gần 22 tỉ đồng lãi sau thuế; tăng lần lượt 20% và 16% so với cùng kì năm 2019.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, công ty đạt 276 tỉ đồng doanh thu thuần, tăng 15%; gần 52 tỉ đồng lãi sau thuế, tương đương cùng kì năm trước.

Năm 2020, Gỗ Đức Thành đặt mục tiêu 394 tỉ đồng doanh thu, 85 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, sau 9 tháng, công ty đã thực hiện được 70% kế hoạch doanh thu và 61% mục tiêu lợi nhuận năm.

Hoàng Kiều