|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu VE1, CEO, PTD, BHC, HHG, CTC, CET, NAB, PFL, CKG, PVI, QNS, BHC, THP, TCI, PTL

22:00 | 29/12/2021
Chia sẻ
Phiên hôm nay có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu VE1, CEO, PTD, BHC, HHG, CTC, CET, NAB, PFL, CKG, PVI, QNS, BHC, THP, TCI, PTL.

Đăng ký bán ra: PTD, HHG, CTC, CET, NAB, PFL, CKG

CTCP Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (Mã: PTD): Ông Bùi Quang Huân, Uỷ viên HĐQT thông báo đã bán 320.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 17/12 đến ngày 24/12.

CTCP Hoàng Hà (Mã: HHG): Ông Nguyễn Hữu Hoan, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông báo đã bán 748.303 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 26/11 đến ngày 24/12.

CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (Mã: CTC): Ông Nguyễn Mạnh Huỳnh, Uỷ viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 800.000 cổ phiếu (tương đương 5,06% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 26/1.

Ông Nguyễn Văn Chệch, Trưởng BKS đăng ký bán toàn bộ 800.000 cổ phiếu (tương đương 5,06% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 26/1.

Ông Trần Minh Tú, em ruột ông Trần Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ 800.000 cổ phiếu (tương đương 5,06% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 26/1.

CTCP HTC Holding (Mã: CET): Ông Nguyễn Đức Thuận, Uỷ viên HĐQT đăng ký bán 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 28/1.

Ngân hàng Thương mại cổ phần Nam Á (Mã: NAB): Ông Hoàng Việt Cường, Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 400.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 26/1.

CTCP Dầu khí Đông Đô (Mã: PFL): CTCP Tập Đoàn Đầu tư Tiến Lộc thông báo đã bán toàn bộ 2,5 triệu cổ phiếu (tương đương 5% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ ngày 30/11 đến ngày 24/12.

CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang (Mã: CKG): Ông Trần Thọ Chung đăng ký bán 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 28/1.

Bà Kha Thị Mỹ Ngọc, Kế toán trưởng đăng ký bán 100.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 28/1.

Đăng ký mua vào: PVI, QNS, BHC, THP, TCI, PTL

CTCP PVI (Mã: PVI): Cổ đông HDI Global SE thông báo đã mua 711.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 24/11 đến ngày 23/12.

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS): Ông Võ Thành Đàng, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 30/12 đến ngày 28/1.

CTCP Bê tông Biên Hòa (Mã: BHC): Ông Đặng Văn Hoan, Thành viên BKS thông báo đã mua 920.641 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 24/12.

CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (Mã: THP): Ông Lê Thanh Thảo, Uỷ viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 700.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 29/12 đến ngày 26/1.

CTCP Chứng khoán Thành Công (Mã: TCI): Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean đăng ký mua 4 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 31/12 đến ngày 26/1.

CTCP Đầu tư Hạ tầng và Đô thị Dầu khí (Mã: PTL): Ông Nguyễn Tấn Thụ, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 31/12 đến ngày 28/1.

Giao dịch cổ đông lớn: VE1, CEO, PTD, BHC

CTCP Xây dựng điện VNECO 1 (Mã: VE1): CTCP đầu tư Việt Tú thông báo đã bán 299.500 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 20/12.

CTCP Tập đoàn C.E.O (Mã: CEO): Cổ đông lớn PYN ELITE FUND thông báo đã bán 2.307.300 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 21/12.

Cổ đông lớn PYN ELITE FUND thông báo đã bán 3.565.000 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 20/12.

CTCP Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (Mã: PTD): Cổ đông Ngô Liên Hoàng Lan thông báo đã mua 320.000 cổ phiếu (tương đương 10% vốn điều lệ) và trở thành cổ đông lớn ngày 22/12.

CTCP Bê tông Biên Hòa (Mã: BHC): Bà Trần Thị Kim Anh thông báo đã mua 920.641 cổ phiếu (tương đương 20,46% vốn điều lệ) và trở thành cổ đông lớn ngày 24/12.

Thu Hà

Hai chỉ số giảm tốc ở Hà Nội, TP HCM có thể gây khó khăn với bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng
Khu vực bán lẻ và dịch vụ được kỳ vọng là một trong những động lực tăng trưởng năm nay khi các động lực khác đang suy yếu, tuy nhiên chuyên gia cho rằng có một số khó khăn nhất định với lĩnh vực này.