|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu SMT, TCO, VIC, DIG, DBC, PET, PVI, L14, DDV

20:45 | 18/11/2022
Chia sẻ
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SMT, TCO, VIC, DIG, DBC, PET, PVI, L14, DDV.

Đăng ký bán ra: VIC, DIG, DBC, PET

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (Mã: VIC): Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán hơn 243 triệu cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 17/11.

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (Mã: DIG): Bà Hà Thị Thanh Châu, em dâu ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán 15.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 14-16/11.

CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam (Mã: DBC): Ông Nguyễn Hoàng Nguyên thông báo đã bán 110.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 14-15/11.

Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Mã: PET): Ông Vũ Tiến Dương, Thành viên HĐQT thông báo đã bán 66.900 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh. Thời gian giao dịch là ngày 17/11.

Đăng ký mua vào: PVI, L14, DDV

CTCP PVI (Mã: PVI): HDI Global SE đăng ký mua 700.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 22/11 đến ngày 20/12.

CTCP LICOGI 14 (Mã: L14): CTCP Đầu tư tài chính LOCOGI 14 đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 22/11 đến ngày 21/12.

CTCP DAP - VINACHEM (Mã: DDV): Ông Nguyễn Văn Oanh, cha ông Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 90.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 22/11 đến ngày 20/12.

Cổ đông lớn: SMT, TCO

CTCP SAMETEL (Mã: SMT): Ông Phạm Duy Khánh thông báo đã bán 96.100 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn ngày 11/11.

CTCP Vận tải Đa phương thức Duyên Hải (Mã: TCO): Ông Nguyễn Duy Dinh thông báo đã bán 165.000 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 17/11.

 

 

 

 

 

 

 

Thu Hà