|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu SMT, DTE, HTM, NBB, TID, DSD, CRE, LSS, MKV, CBS, ELC, C47, MSH

20:00 | 30/09/2022
Chia sẻ
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu SMT, DTE, HTM, NBB, TID, DSD, CRE, LSS, MKV, CBS, ELC, C47, MSH.

Đăng ký bán ra: TID, DSD, CRE, LSS

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (Mã: TID): Ông Lê Văn Danh, Phó Tổng giám đốc thông báo đã bán 128.662 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 13-26/9.

CTCP DHC Suối Đôi (Mã: DSD): Bà Trần Thị Mỹ, vợ ông Đặng Công Thành, Phó giám đốc thông báo đã bán 231.300 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 23/8 đến ngày 23/9.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (Mã: CRE): Bà Nguyễn Anh Hương, Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 250.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 5/10 đến ngày 3/11.

CTCP Mía đường Lam Sơn (Mã: LSS): Ông Lê Văn Tam, bố đẻ ông Lê Văn Tân, Chủ tịch HĐQT thông báo đã bán 2.3 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ 8-28/9.

Đăng ký mua vào: MKV, CBS, ELC, C47, MSH

CTCP Dược Thú y Cai Lậy (Mã: MKV): Bà Nguyễn Thùy Dương, vợ ông Lê Thành Nam, Ủy viên HĐQT thông báo đã bán 600.896 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 9-27/9.

CTCP Mía đường Cao Bằng (Mã: CBS): Ông Nông Văn Sơn, Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc thông báo đa mua 800.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch là ngày 26/9.

CTCP công nghệ - viễn thông ELCOM (Mã: ELC): Bà Nguyễn Thị Lệ Thủy, vợ ông Phan Chiến Thắng, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 651.665 quyền mua. Thời gian giao dịch từ 5-7/10.

CTCP Xây dựng 47 (Mã: C47): Công ty TNHH VP INVEST thông báo đã mua 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 14/9 đến ngày 30/9.

CTCP May Sông Hồng (Mã: MSH): Ông Nguyễn Mạnh Tường, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc đăng ký mua 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 5/10 đến ngày 4/11.

Cổ đông lớn: SMT, DTE, HTM, NBB

CTCP SAMETEL (Mã: SMT): Bà Nguyễn Thị Nga thông báo đã mua 389.000 cổ phiếu (tương đương 7,11% vốn điều lệ) và trở thành cổ đông lớn ngày 23/9.

CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings (Mã: DTE): Bà Trương Thị Tuyết Hằng thông báo đã bán 321.800 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 19/9.

Ông Nguyễn Minh Tâm thông báo đã mua 1.084.600 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 23/9.

Tổng Công ty Thương mại Hà Nội – CTCP (Mã: HTM): CTCP Bất động sản Nghỉ dương Quảng Nam thông báo đã mua gần 35 triệu cổ phiếu và trở thành cổ đông lớn ngày 27/9.

Công ty TNHH Thương mại Ô tô Thành Công thông báo đã mua 10 triệu cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 23/9.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (Mã: NBB): Ông Nguyễn Văn Thịnh thông báo đã mua 1.525.600 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 29/9.

 

Thu Hà