|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu GND, MML, HPM, HEC, LTC, CKG, CAP, HLS, EVF

21:00 | 16/10/2023
Chia sẻ
Thống kê công bố thông tin có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu GND, MML, HPM, HEC, LTC, CKG, CAP, HLS, EVF.

Đăng ký bán ra: HPM, HEC, LTC, MML, CKG

CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (Mã: HPM): Ông Nguyễn Cao Đẳng, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 456.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 17-31/10.

CTCP Tư vấn Xây dựng Thủy lợi II (Mã: HEC): Ông Nguyễn Duy Hiểu đăng ký bán toàn bộ 50.000 cổ phiếu (tương đương 0,83% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 17-27/10.

CTCP Điện nhẹ Viễn thông (Mã: LTC): Ông Trần Đình Tùng, Ủy viên HĐQT thông báo đã bán toàn bộ 81.200 cổ phiếu (tương đương 1,77% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ 4-13/10.

Ông Trần Đình Minh, con ông Trần Đình Tùng, Ủy viên HĐQT thông báo đã bán toàn bộ 151.010 cổ phiếu (tương đương 3,29% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ 4-13/10.

CTCP Masan MEATLife (Mã: MML): CTCP Tập đoàn Masan thông báo đã bán toàn bộ 257 triệu cổ phiếu (tương đương 78,64% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch là ngày 12/10.

CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang (Mã: CKG): Bà Trần Thị Mai Hương, Phó Tổng Giám đốc thông báo đã bán 385.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến ngày 13/10.

Đăng ký mua: CAP, HLS, MML, EVF

CTCP Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (Mã: CAP): Ông Trương Ngọc Biên, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 48.000 cổ phiếu. Sau giao dịch, ông Biên sở hữu 593.408 cổ phiếu (tương đương 5,9% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ ngày 11/9 đến ngày 10/10.

CTCP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (Mã: HLS): Ông Vũ Ngọc Hiếu đăng ký mua 100.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 17-25/10.

CTCP Masan MEATLife (Mã: MML): Công ty TNHH Đầu tư Sản xuất Phát triển Nông nghiệp WinEco thông báo đã mua gần 53 triệu cổ phiếu (tương đương 16,19% vốn điều lệ) và trở thành cổ đông lớn ngày 12/10.

Công ty Tài chính cổ phần Điện lực (Mã: EVF): Ông Lê Mạnh Linh, Thành viên HĐQT đăng ký mua 1,5 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch từ 19-31/10.

Bà Mai Danh Hiền, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc ký mua 1,3 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện giao dịch từ 19-31/10.

Cổ đông lớn: GND, MML

CTCP Gạch ngói Đồng Nai (Mã: GND): Ông Nguyễn Anh Tú thông báo đã mua 12.400 cổ phiếu. Sau giao dịch, ông Tú sở hữu 449.400 cổ phiếu (tương đương 4,99% vốn điều lệ) và trở thành cổ đông lớn ngày 11/10.

CTCP Masan MEATLife (Mã: MML): CTCP Tầm nhìn Masan thông báo đã bán toàn bộ gần 53 triệu cổ phiếu (tương đương 16,19% vốn điều lệ) và không còn là cổ đông lớn ngày 12/10.

Thu Hà