|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu ATS, CMI, LCM, HIG

22:00 | 09/02/2022
Chia sẻ
Phiên hôm nay (9/2) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu ATS, CMI, LCM, HIG.

Đăng ký bán ra: HIG

CTCP Tập đoàn HIPT (Mã: HIG): Ông Võ Văn Mai, Uỷ viên HĐQT thông báo đã bán 615.800 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 30/12 đến ngày 27/1.

Đăng ký mua vào: ATS, HIG, CMI

CTCP Tập đoàn dược phẩm Atesco (Mã: ATS): Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT thông báo đã mua 177.300 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ 25-28/1.

CTCP Tập đoàn HIPT (Mã: HIG): Ông Lê Hải Đoàn, Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông báo đã mua 86.300 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 30/12 đến ngày 27/1.

Ông Lê Hải Đoàn, Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thông báo đã mua 866.900 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 11/2 đến ngày 11/3.

CTCP CMISTONE Việt Nam (Mã: CMI): Ông Lê Tuấn Điệp thông báo đã mua 363.000 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 28/1.

Giao dịch cổ đông lớn: ATS, CMI, LCM

CTCP Tập đoàn dược phẩm Atesco (Mã: ATS): Bà Nguyễn Thị Huệ thông báo đã bán 177.300 cổ phiếu và không còn là cổ đông lớn ngày 28/1.

CTCP CMISTONE Việt Nam (Mã: CMI): Cổ đông lớn Lê Tuấn Điệp thông báo đã mua 363.000 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 28/1. 

CTCP Khai thác và Chế biến Khoáng sản Lào Cai (Mã: LCM): Ông Lưu Quang Hưng thông báo đã mua 200.000 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là ngày 20/1.

Thu Hà