Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu (13/10): KDM, VBC, LMH, MVC, UDL, GMX, AAV, CTC, PPE, L18, FCN, PDV

21:30 | 13/10/2021

Chia sẻ

Phiên hôm nay (13/10) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu KDM, VBC, LMH, MVC, UDL, GMX, AAV, CTC, PPE, L18, FCN, PDV.

Đăng ký bán ra: LMH, MVC, UDL, GMX, AAV, CTC, PPE, L18, FCN

CTCP Quốc tế Holding (Mã: LMH): Bà Phạm Thị Hằng, Trưởng BKS thông báo đã bán toàn bộ 741.200 cổ phiếu (tương đương 2,89% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ ngày 30/9 đến ngày 7/10.

Bà Nguyễn Thị Son, chị dâu bà Nguyễn Lan Hương, Uỷ viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 1.092.600 cổ phiếu (tương đương 4,26% vốn điều lệ). Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 30/9 đến ngày 5/10.

Ông Trịnh Minh Tâm, chồng bà Trần Thị Kim Phượng, Thành viên BKS đăng ký bán toàn bộ 94.200 cổ phiếu (tương đương 0,37% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ ngày 30/9 đến ngày 7/10.

CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương (Mã: MVC): Ông Nguyễn Thành Nhân, Uỷ viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 13.445.750 cổ phiếu (tương đương 13,45% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 14/10 đến ngày 12/11.

CTCP Đô thị và Môi trường Đắk Lắk (Mã: UDL): Bà Nguyễn Thị Thúy Vân, chị ruột ông Nguyễn Hoàng Nam, Phó Tổng Giám đốc thông báo đã bán toàn bộ 662.000 cổ phiếu (tương đương 10% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ 4 - 6/10.

CTCP Gạch Ngói Gốm Xây dựng Mỹ Xuân (Mã: GMX): Bà Dư Thị Thanh Hương, chị ruột ông Dư Quốc Trung, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 14/10 đến ngày 12/11.

CTCP Việt Tiên Sơn Địa ốc (Mã: AAV): Ông Nguyễn Thanh Hải, anh rể ông Dương Văn Điệp, Phó Tổng Giám đốc thông báo đã bán toàn bộ 11.734.312 cổ phiếu (tương đương 32,01% vốn điều lệ). Thời gian giao dịch từ ngày 28/9 đến ngày 1/10.

CTCP Tập đoàn Hoàng Kim Tây Nguyên (Mã: CTC): Ông Trần Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu. Phương thức giao dịch khớp lệnh trong khoảng thời gian từ 18-29/10.

CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (Mã: PPE): Ông Lê Cảnh Toàn, Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc đăng ký bán toàn bộ 271.500 cổ phiếu (tương đương 13,58% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 đến ngày 12/11.

CTCP Đầu tư và Xây dựng số 18 (Mã: L18): CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đăng ký bán 500.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 đến ngày 12/11.

Ông Bùi Văn Tiến, em ruột ông Bùi Thanh Tuyên, Uỷ viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký bán 180.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/10 đến ngày 16/11.

Ông Trịnh Việt Dũng, Uỷ viên HĐQT đăng ký bán 200.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 đến ngày 11/11.

CTCP FECON (Mã: FCN): Ông Hà Thế Phương, Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 907.200 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 18/10 đến ngày 16/11.

Đăng ký mua vào: PDV

CTCP Vận tải dầu Phương Đông Việt (Mã: PDV): Bà Võ Thị Minh Ngọc, vợ ông Hồ Sĩ Thuận, Uỷ viên HĐQT kiêm Giám đốc thông báo đã mua 420.000 cổ phiếu trên 450.000 cổ phiếu. Thời gian giao dịch từ ngày 30/9 đến ngày 7/10.

Cổ đông lớn: KDM, VBC

CTCP - Tổng Công ty Phát triển khu đô thị Dân cư Mới (Mã: KDM): Cổ đông lớn Nguyễn Đình Hùng thông báo đã bán 210.300 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 4/10.

CTCP Nhựa Bao bì Vinh (Mã: VBC): CTCP Nhựa An Phát Xanh thông báo đã bán 1.840.219 cổ phiếu. Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu là 11/10.

Thu Hà