Chứng khoán

Giao dịch lớn cổ phiếu (12/10): DXG, PC1, KOS, SDD, IMP

21:30 | 12/10/2021

Chia sẻ

Phiên hôm nay (12/10) có các giao dịch lớn đăng ký mua/bán và thông báo giao dịch cổ đông lớn của các cổ phiếu DXG, PC1, KOS, SDD, IMP.

Đăng ký bán ra: SDD, PC1, IMP, DXG

CTCP Đầu tư và Xây lắp Sông Đà (Mã: SDD): Ông Vũ Hà Nam, Uỷ viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 3.767.800 cổ phiếu (tương đương 22,54% vốn điều lệ). Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 14/10 đến ngày 12/11.

CTCP Xây lắp điện 1 (Mã: PC1): Ông Vũ Văn Tứ, Phó Tổng Giám đốc đăng ký bán 444.120 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 đến ngày 10/11.

CTCP Dược phẩm IMEXPHARM (Mã: IMP): Ông Huỳnh Văn Nhung, Phó Tổng giám đốc đăng ký bán 120.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 đến ngày 12/11.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã: DXG): Ông Bùi Ngọc Đức, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký bán 1.052.000 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận và khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 đến ngày 14/11.

Đăng ký mua vào: PC1

CTCP Xây lắp điện 1 (Mã: PC1): Ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đăng ký mua 444.120 cổ phiếu. Phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trong khoảng thời gian từ ngày 15/10 đến ngày 10/11.

Cổ đông lớn: KOS

CTCP Kosy (Mã: KOS): Bà Ngô Thị Hoa thông báo đã bán 4.825.277 cổ phiếu. Sau giao dịch, bà Hoa nắm giữ 4,97% vốn điều lệ và không còn là cổ đông lớn ngày 11/10.

Thu Hà