|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

giá phân bón

Giá phân bón tiếp tục duy trì ổn định trong ngày 7/5

Giá phân bón tiếp tục duy trì ổn định trong ngày 7/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (7/5) không có điều chỉnh mới ở cả khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên và miền Bắc. Phân kali bột Cà Mau, Phú Mỹ có giá dao động từ 690.000 đổng/bao đến 750.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:12 | 07/05/2024
Giá phân bón điều chỉnh giảm từ 20.000 đồng/bao đến 40.000 đồng/bao tại khu vực Tây Nam Bộ ngày 6/5

Giá phân bón điều chỉnh giảm từ 20.000 đồng/bao đến 40.000 đồng/bao tại khu vực Tây Nam Bộ ngày 6/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (4/5) giảm tại khu vực Tây Nam Bộ. Phân kali miểng Cà Mau có giá dao động 500.000 - 525.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:11 | 06/05/2024
Giá phân bón lặng sóng trong ngày 4/5, phân Lân có giá dao động thấp nhất

Giá phân bón lặng sóng trong ngày 4/5, phân Lân có giá dao động thấp nhất

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (4/5) duy trì ổn định trên thị trường toàn quốc. Tại khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên, phân lân đang có giá bán thấp nhất là 300.000 - 330.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:09 | 04/05/2024
Giá phân bón điều chỉnh giảm 10.000 đồng/bao tại khu vực miền Trung trong ngày 3/5

Giá phân bón điều chỉnh giảm 10.000 đồng/bao tại khu vực miền Trung trong ngày 3/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (3/5) có dấu hiệu điều chỉnh giảm đối với phân urê và phân NPK 16 - 16 - 8 tại khu vực miền trung. Phân lân hiện có giá thấp nhất, rơi vào khoảng 250.000 - 280.000 đồng/bao tại khu vực miền.
Hàng hóa -08:44 | 03/05/2024
Giá phân bón tiếp tục ổn định trong ngày 2/5

Giá phân bón tiếp tục ổn định trong ngày 2/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (2/5) đồng loạt chững lại đối với tất cả mặt hàng phân bón. Trong đó, phân NPK 20 - 20 -15 TE Bình Điền có giá cao nhất tại khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên, rơi vào khoảng 1.050.000 - 1.090.000 đồng/bao.
Hàng hóa -08:50 | 02/05/2024
Giá phân bón duy trì ổn định trong ngày 1/5, phân lân Lâm Thao thấp nhất

Giá phân bón duy trì ổn định trong ngày 1/5, phân lân Lâm Thao thấp nhất

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (1/5) tiếp đà đi ngang tại thị trường trong nước.. Phân lân hiện có giá thấp nhất, rơi vào khoảng 250.000 - 280.000 đồng/bao tại khu vực miền.
Hàng hóa -08:55 | 01/05/2024
Giá phân bón đi ngang trong ngày 30/4, phân NPK cao nhất Đông Nam Bộ -  Tây Nguyên

Giá phân bón đi ngang trong ngày 30/4, phân NPK cao nhất Đông Nam Bộ - Tây Nguyên

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (30/4) duy trì đà đi ngang tại thị trường trong nước. Hiện tại, mức giá cao nhất được ghi nhận tại miền Bắc là 870.000 - 890.000 đồng/bao đối với phân NPK 16 - 16 - 8 +TE
Hàng hóa -08:36 | 30/04/2024
Giá phân bón tăng, giảm không đồng nhất từ 5.000 đồng/bao đến 25.000 đồng/bao trong ngày 26/4

Giá phân bón tăng, giảm không đồng nhất từ 5.000 đồng/bao đến 25.000 đồng/bao trong ngày 26/4

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (26/4) biến động trái chiều. Phân urê hiện đang có giá bán khoảng 480.000 - 530.000 đồng/bao tại khu vực Tây Nam Bộ.
Hàng hóa -09:12 | 26/04/2024
Giá phân bón không có điều chỉnh mới ở cả miền Trung và Tây Nam Bộ trong ngày 25/4

Giá phân bón không có điều chỉnh mới ở cả miền Trung và Tây Nam Bộ trong ngày 25/4

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (25/4) đồng loạt đi ngang. Phân lân đang có giá bán thấp nhất, rơi vào khoảng 250.000 - 280.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:24 | 25/04/2024
Giá phân bón đồng loạt chững lại trong ngày 24/4, phân NPK 20 - 20 - 15 TE có giá bán cao nhất

Giá phân bón đồng loạt chững lại trong ngày 24/4, phân NPK 20 - 20 - 15 TE có giá bán cao nhất

Theo khảo sát, thị trường phân bón hôm nay (24/4) đi ngang. Phân NPK 20 - 20 - 15 TE đang được bán ra ở mức giá cao nhất tại khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên khoảng 1.050.000 - 1.090.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:19 | 24/04/2024
Giá phân bón ngày 23/4 tiếp tục giảm từ 5.000 đồng/bao đến 40.000 đồng/bao tại khu vực Tây Nam Bộ

Giá phân bón ngày 23/4 tiếp tục giảm từ 5.000 đồng/bao đến 40.000 đồng/bao tại khu vực Tây Nam Bộ

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (23/4) tại khu vực Tây Nam Bộ điều chỉnh giảm. Phân kali miểng có giá dao động từ 530.000 - 550.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:09 | 23/04/2024
Giá phân bón giảm từ 5.000 đồng/bao đến 20.000 đồng/bao tại khu vực Tây Nam Bộ

Giá phân bón giảm từ 5.000 đồng/bao đến 20.000 đồng/bao tại khu vực Tây Nam Bộ

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (20/4) ghi nhận giảm đối với một vài thương hiệu tại khu vực Tây Nam Bộ. Phân urê Cà Mau có giá dao động từ 525.000 - 555.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:23 | 20/04/2024
Giá phân bón đồng loạt chững lại, phân lân có giá bán thấp nhất trong ngày 19/4

Giá phân bón đồng loạt chững lại, phân lân có giá bán thấp nhất trong ngày 19/4

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (19/4) tiếp tục đi ngang trên diện rộng. Phân lân Lào Cao có mức giá dao động từ 250.000 đồng/bao đến 270.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:09 | 19/04/2024
Giá phân bón duy trì đi ngang trên cả nước ngày 18/4

Giá phân bón duy trì đi ngang trên cả nước ngày 18/4

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (18/4) được ghi nhận không có điều chỉnh mới. Phân NPK 20 - 20 -15 TE vẫn được bán ra ở mức giá cao nhất khoảng 1.050.000 - 1.090.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:21 | 18/04/2024
Giá phân bón ngày 17/4 lặng sóng, phân DAP cao nhất đến 1,11 triệu

Giá phân bón ngày 17/4 lặng sóng, phân DAP cao nhất đến 1,11 triệu

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (17/4) tại miền Trung và Tây Nam Bộ tiếp tục đi ngang. Phân DAP Hồng Hà có mức giá dao động từ 1.070.000 đồng/bao đến 1.110.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:13 | 17/04/2024