|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

giá phân bón

Giá phân bón ngày 11/6 giảm từ 10.000 đồng/bao đến 20.000 đồng/bao tại khu vực miền Trung

Giá phân bón ngày 11/6 giảm từ 10.000 đồng/bao đến 20.000 đồng/bao tại khu vực miền Trung

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (11/6) ghi nhận giảm tại khu vực miền Trung. Phân lân có giá thấp nhất, nằm trong khoảng 250.000 - 280.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:01 | 11/06/2024
Giá phân bón ngày 10/6 trái chiều từ 10.000 đồng/bao đến 30.0000 đồng/bao tại khu vực miền Bắc

Giá phân bón ngày 10/6 trái chiều từ 10.000 đồng/bao đến 30.0000 đồng/bao tại khu vực miền Bắc

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (10/6) tăng, giảm không đồng nhất. Phân Urê Cà Mau, Phú Mỹ có mức giá dao động khoảng 530.000 - 570.000 đồng/bao.
Hàng hóa -08:59 | 10/06/2024
Giá phân bón đồng loạt đứng yên vào ngày cuối tuần 8/6

Giá phân bón đồng loạt đứng yên vào ngày cuối tuần 8/6

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (8/6) tiếp tục đi ngang trên diện rộng. Phân lân Lào Cai có mức giá dao động từ 250.000 đồng/bao đến 270.000 đồng/bao.
Hàng hóa -08:42 | 08/06/2024
Giá phân bón duy trì lặng sóng trong ngày 7/6

Giá phân bón duy trì lặng sóng trong ngày 7/6

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (7/6) ổn định. Phân kali bột vẫn đi ngang tại mức giá khoảng 600.000 - 620.000 đồng/bao.
Hàng hóa -08:57 | 07/06/2024
Giá phân bón tiếp tục đi ngang trong ngày 6/6, phân NPK 20 - 20 - 15  duy trì mức giá ổn định

Giá phân bón tiếp tục đi ngang trong ngày 6/6, phân NPK 20 - 20 - 15 duy trì mức giá ổn định

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (6/6) đi ngang ở cả khu vực miền Trung và Tây Nam Bộ. Phân NPK 20 - 20 - 15 duy trì ổn định với mức giá khoảng 920.000 - 980.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:00 | 06/06/2024
Giá phân bón ngày 5/6 lặng sóng, phân lân có giá bán thấp nhất

Giá phân bón ngày 5/6 lặng sóng, phân lân có giá bán thấp nhất

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (5/6) không ghi nhận điều chỉnh mới tại thị trường cả nước. Phân lân có giá bán thấp nhật tại khu vực Đông Nam Bộ - Tây Nguyên, dao động khoảng 270.000 - 290.000 đồng/bao.
Hàng hóa -08:49 | 05/06/2024
Giá phân bón ngày 4/6 giảm 10.000 đồng/bao đối với phân kali bột

Giá phân bón ngày 4/6 giảm 10.000 đồng/bao đối với phân kali bột

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (4/6) giảm ở khu vực miền Trung. Phân kali bột hiện có mức giá dao động từ 540.000 - 580.000 đồng/bao.
Hàng hóa -08:52 | 04/06/2024
Giá phân bón duy trì đi ngang trong phiên đầu tuần ngày 3/6

Giá phân bón duy trì đi ngang trong phiên đầu tuần ngày 3/6

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (3/6) đồng loạt đứng yên. Phân Kali bột có mức giá dao động từ 600.000 đồng/bao đến 620.000 đồng/bao.
Hàng hóa -08:46 | 03/06/2024
Giá phân bón duy trì trầm lặng trong ngày 1/6, phân urê duy trì ổn định

Giá phân bón duy trì trầm lặng trong ngày 1/6, phân urê duy trì ổn định

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (1/6) không ghi nhận điều chỉnh mới trên thị trường cả nước. Phân urê duy trì ổn định với giá khoảng 520.000 - 570.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:04 | 01/06/2024
Giá phân bón ngày 31/5 điều chỉnh trái chiều đối với phân NPK 16 - 16 - 8

Giá phân bón ngày 31/5 điều chỉnh trái chiều đối với phân NPK 16 - 16 - 8

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (31/5) tăng, giảm không đồng nhất. Phân NPK 16 - 16 - 8 có mức giá dao động khoảng 790.000 - 830.000 tại khu vực miền Bắc.
Hàng hóa -08:59 | 31/05/2024
Giá phân bón lặng sóng trong ngày 30/5, phân kali bột tiếp tục đi ngang

Giá phân bón lặng sóng trong ngày 30/5, phân kali bột tiếp tục đi ngang

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (30/5) đồng loạt ổn định tại miền Trung và Tây Nam Bộ. Phân kali bột đi ngang với mức giá khoảng 540.000 - 590.000 đồng/bao.
Hàng hóa -08:53 | 30/05/2024
Giá phân bón ổn định trên thị trường cả nước ngày 29/5

Giá phân bón ổn định trên thị trường cả nước ngày 29/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (29/5) lặng sóng. Phân urê có giá từ 550.000 - 580.000 đồng/bao tại khu vực miền Bắc.
Hàng hóa -09:02 | 29/05/2024
Giá phân bón giảm từ 10.000 đồng/bao đến 70.000 đồng/bao tại khu vực Tây Nam Bộ vào ngày 28/5

Giá phân bón giảm từ 10.000 đồng/bao đến 70.000 đồng/bao tại khu vực Tây Nam Bộ vào ngày 28/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (28/5) điều chỉnh giảm tại khu vực Tây Nam Bộ. Phân NPK 20 - 20 - 15 tại khu vực miền Trung đang được bán với mức giá khoảng 520.000 - 570.0000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:20 | 28/05/2024
Giá phân bón tiếp đà đi ngang trên thị trường cả nước ngày 27/5

Giá phân bón tiếp đà đi ngang trên thị trường cả nước ngày 27/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (27/5) ổn định. Phân NPK 20 - 20 - 15 TE Bình Điền có mức giá cao nhất từ 1.050.000 đồng/bao đến 1.090.000 đồng/bao.
Hàng hóa -09:21 | 27/05/2024
Giá phân bón duy trì đi ngang vào ngày cuối tuần 25/5

Giá phân bón duy trì đi ngang vào ngày cuối tuần 25/5

Theo khảo sát, giá phân bón hôm nay (25/5) đồng loạt chững lại. Phân urê có mức giá dao động từ 515.000 - 535.000 đồng/bao tại khu vực Tây Nam Bộ.
Hàng hóa -08:37 | 25/05/2024