|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

Giá euro

Tỷ giá euro điều chỉnh tăng tại phần lớn các ngân hàng trong ngày đầu tuần 22/7

Tỷ giá euro điều chỉnh tăng tại phần lớn các ngân hàng trong ngày đầu tuần 22/7

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (22/7), tỷ giá euro điều chỉnh tăng tại hầu hết các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro tăng ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.631 - 27.730 VND/EUR.
Tài chính -10:44 | 22/07/2024
Trong phiên cuối tuần ngày 20/7, tỷ giá euro biến động trái chiều tại các ngân hàng

Trong phiên cuối tuần ngày 20/7, tỷ giá euro biến động trái chiều tại các ngân hàng

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (20/7), tỷ giá euro điều chỉnh trái chiều tại tất cả các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro giảm ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.601 - 27.701 VND/EUR.
Tài chính -10:45 | 20/07/2024
Tỷ giá euro đồng loạt giảm tại tất cả các ngân hàng trong ngày 19/7

Tỷ giá euro đồng loạt giảm tại tất cả các ngân hàng trong ngày 19/7

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (19/7), tỷ giá euro điều chỉnh giảm tại tất cả các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro giảm ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.649 - 27.748 VND/EUR.
Tài chính -10:18 | 19/07/2024
Tỷ giá euro điều chỉnh trái chiều tại hầu hết các ngân hàng trong sáng ngày 18/7

Tỷ giá euro điều chỉnh trái chiều tại hầu hết các ngân hàng trong sáng ngày 18/7

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (18/7), tỷ giá euro điều chỉnh trái chiều tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro tăng ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.707 - 27.806 VND/EUR.
Tài chính -10:30 | 18/07/2024
Trong phiên ngày 17/7, tỷ giá euro xoay chiều tăng tại phần lớn các ngân hàng sau một ngày giảm

Trong phiên ngày 17/7, tỷ giá euro xoay chiều tăng tại phần lớn các ngân hàng sau một ngày giảm

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (17/7), tỷ giá euro điều chỉnh tăng tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro giảm ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.644 - 27.744 VND/EUR.
Tài chính -10:07 | 17/07/2024
Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm tỷ giá euro trong phiên ngày 16/7

Nhiều ngân hàng điều chỉnh giảm tỷ giá euro trong phiên ngày 16/7

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (16/7), tỷ giá euro giảm tại nhiều ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro giảm ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.645 - 27.745 VND/EUR.
Tài chính -10:05 | 16/07/2024
Tỷ giá euro tiếp tục điều chỉnh tăng tại phần lớn các ngân hàng trong phiên đầu tuần ngày 15/7

Tỷ giá euro tiếp tục điều chỉnh tăng tại phần lớn các ngân hàng trong phiên đầu tuần ngày 15/7

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (15/7), tỷ giá euro tăng tại nhiều ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro giảm ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.699 - 27.789 VND/EUR.
Tài chính -10:28 | 15/07/2024
Tỷ giá euro biến động trái chiều tại tất cả các ngân hàng trong phiên cuối tuần ngày 13/7

Tỷ giá euro biến động trái chiều tại tất cả các ngân hàng trong phiên cuối tuần ngày 13/7

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (13/7), tỷ giá euro biến động không đồng nhất tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro tăng ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.751 - 27.850 VND/EUR.
Tài chính -10:37 | 13/07/2024
Tỷ giá euro vẫn duy trì đà tăng tại tất cả các ngân hàng trong ngày 12/7

Tỷ giá euro vẫn duy trì đà tăng tại tất cả các ngân hàng trong ngày 12/7

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (12/7), tỷ giá euro điều chỉnh tăng ở hai chiều giao dịch tại tất cả các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro tăng ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.630 - 27.729 VND/EUR.
Tài chính -10:09 | 12/07/2024
Trong phiên ngày 11/7, tỷ giá euro tăng đồng loạt tại các ngân hàng sau một ngày giảm

Trong phiên ngày 11/7, tỷ giá euro tăng đồng loạt tại các ngân hàng sau một ngày giảm

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (11/7), tỷ giá euro tăng đồng loạt tại tất cả các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro trái chiều ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.600 - 27.701 VND/EUR.
Tài chính -10:21 | 11/07/2024
Tỷ giá euro quay đầu giảm tại tất cả các ngân hàng trong ngày 10/7

Tỷ giá euro quay đầu giảm tại tất cả các ngân hàng trong ngày 10/7

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (10/7), tỷ giá euro giảm đồng loạt tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro giảm ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.600 - 27.700 VND/EUR.
Tài chính -10:08 | 10/07/2024
Hầu hết các ngân hàng tăng tỷ giá euro tăng trong ngày 9/7

Hầu hết các ngân hàng tăng tỷ giá euro tăng trong ngày 9/7

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (9/7), tỷ giá euro biến động tăng tại hầu hết các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro giảm ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.654 - 27.754 VND/EUR.
Tài chính -10:54 | 09/07/2024
Tỷ giá euro tăng, giảm không đồng nhất tại các ngân hàng trong phiên đầu tuần ngày 8/7

Tỷ giá euro tăng, giảm không đồng nhất tại các ngân hàng trong phiên đầu tuần ngày 8/7

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (8/7), tỷ giá euro ghi nhận biến động không đồng nhất tại tất cả các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro tăng ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.685 - 27.786 VND/EUR.
Tài chính -10:28 | 08/07/2024
Trong phiên cuối tuần ngày 6/7, tỷ giá euro tại các ngân hàng điều chỉnh trái chiều

Trong phiên cuối tuần ngày 6/7, tỷ giá euro tại các ngân hàng điều chỉnh trái chiều

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (6/7), tỷ giá euro ghi nhận biến động không đồng nhất tại tất cả các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro tăng ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.670 - 27.770 VND/EUR.
Tài chính -10:28 | 06/07/2024
Tỷ giá euro đồng loạt điều chỉnh tăng tại tất cả các ngân hàng trong ngày 5/7

Tỷ giá euro đồng loạt điều chỉnh tăng tại tất cả các ngân hàng trong ngày 5/7

Theo khảo sát sáng ngày hôm nay (5/7), tỷ giá euro ghi nhận tăng tại hầu hết các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, giá euro tăng ở cả hai mua - bán, hiện ở mức 27.605 - 27.705 VND/EUR.
Tài chính -10:30 | 05/07/2024
Giá Euro trực tuyến hôm nay, Tỷ giá ngoại tệ Euro chợ đen mới nhất năm 2023

Giá Euro trực tuyến hôm nay, Tỷ giá ngoại tệ Euro chợ đen mới nhất năm 2023