Doanh nghiệp

Gần 50 doanh nghiệp sắp chốt quyền cổ tức tiền mặt, cao nhất 35-40%

14:25 | 19/07/2020

Chia sẻ

Trong tuần từ ngày 21/7 đến 27/7 trên thị trường chứng khoán Việt Nam có 50 doanh nghiệp giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và bằng cổ phiếu. Có công ty chuẩn bị trả 35-40% mệnh giá bằng tiền mặt.

Một số doanh nghiệp có tỉ lệ cổ tức cao trong đợt này gồm:

Công ty cổ phần In số 4 (Mã: IN4) dự kiến trả cổ tức đợt 2/2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 40%, tức là cổ đông sở hữu một cổ phiếu được nhận về 4.000 đồng. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 28/7 và 17/8/2020. 

Trong đợt 1/2019, In số 4 đã trả 1.000 đồng/cp, như vậy tổng tỉ lệ cổ tức tiền mặt của năm 2019 là 50%. Năm 2018, In số 4 cũng trả cổ tức bằng tiền mặt theo hai đợt, tổng tỉ lệ cũng là 50%.

Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình (Mã: TDB) dự định trả cổ tức đợt 4/2019 và đợt 1/2020, tổng tỉ lệ hai đợt là 40%. Ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 28/7 và 6/8/2020. 

Trước đó, Thủy điện Định Bình đã trả ba đợt cổ tức đầu tiên năm 2019 với tổng tỉ lệ 32%, tức mỗi cổ đông sở hữu một cổ phiếu đã được nhận 3.200 đồng. Năm 2018, cổ ty trả cổ tức tiền mặt tương đương 30% mệnh giá.

Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên (Mã: FBC) có kế hoạch trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 35%, ngày chốt quyền và ngày thanh toán lần lượt là 22/7 và 12/8/2020. Năm 2017 và 2018, Cơ khí Phổ Yên cũng trả cổ tức bằng tiền mặt, tỉ lệ lần lượt là 30% và 50% mệnh giá.

Công ty cổ phần Vận tải và Chế biến Than Đông Bắc (Mã: VDB) dự định trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt tỉ lệ 32,81% và bằng cổ phiếu tỉ lệ 30%, tức là cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu VDB sẽ được nhận 328.100 đồng tiền mặt và 30 cổ phiếu mới.

Ngày chốt quyền và thanh toán tiền mặt lần lượt là 22/7 và 31/7/2020, chưa rõ ngày phát hành thêm cổ phiếu.

Danh sách doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức tuần tới (Tổng hợp từ VNDirect):

STTMã CKSànNội dung chi tiếtNgày GDKHQNgày chốtNgày thực hiện
1TDBUPCOMNăm 2019 (2.000 đ/cp)27/7 28/7 6/8 
2TLGHOSENăm 2020 (1.000 đ/cp) 24/7 27/7 6/8 
3HPPUPCOMĐợt 2/2019 (1.500 đ/cp) 27/7 28/7 28/8 
4VITHNXNăm 2019 (2.000 đ/cp) 27/7 28/7 21/8 
5VIFHNXNăm 2019 (1.800 đ/cp) 27/7 28/7 20/8 
6KSVUPCOMNăm 2019 (300 đ/cp) 27/7 28/7 18/8 
7VSMHNXNăm 2019 (1.200 đ/cp) 27/7 28/7 18/8 
8BDTUPCOMNăm 2019 (1.481 đ/cp) 27/7 28/7 17/8 
9IN4UPCOMĐợt 2/2019 (4.000 đ/cp) 27/7 28/7 17/8 
10CPCHNXNăm 2019 (800 đ/cp) 27/7 28/7 13/8 
11MTVUPCOMNăm 2019 (1.300 đ/cp) 27/7 28/7 12/8 
12POVUPCOMNăm 2019 (500 đ/cp) 27/7 28/7 10/8 
13LIXHOSEĐợt 3/2019 (500 đ/cp) 27/7 28/7 7/8 
14SEBHNXĐợt 2/2020 (800 đ/cp) 27/7 28/7 6/8 
15TDBUPCOMĐợt 1/2020 (2.000 đ/cp) 27/7 28/7 6/8 
16DTHOTCNăm 2019 (400 đ/cp) 24/7 27/7 17/8 
17NDWUPCOMNăm 2019 (600 đ/cp) 24/7 27/7 6/8 
18TLGHOSEĐợt 3/2019 (500 đ/cp) 24/7 27/7 6/8 
19APFUPCOMĐợt 3/2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 10%24/7 27/7 
20CKGHOSEĐợt 2/2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 5%24/7 27/7 
21TCMHOSECổ phiếu thưởng, tỉ lệ 7%24/7 27/7 
22BCGHOSENăm 2019 (800 đ/cp) 23/7 24/7 10/9 
23CLWHOSENăm 2019 (1.050 đ/cp) 23/7 24/7 8/9 
24NS2UPCOMNăm 2019 (114 đ/cp) 23/7 24/7 24/8 
25NT2HOSEĐợt 2/2019 (1.500 đ/cp) 23/7 24/7 14/8 
26UPCUPCOMNăm 2019 (1.400 đ/cp) 23/7 24/7 14/8 
27SIPUPCOMĐợt 2/2019 (900 đ/cp) 23/7 24/7 12/8 
28GICOTCNăm 2019 (1.000 đ/cp) 23/7 24/7 11/8 
29CLCHOSEĐợt 2/2019 (2.000 đ/cp) 23/7 24/7 7/8 
30DNAUPCOMNăm 2019 (1.000 đ/cp) 23/7 24/7 6/8 
31PWSUPCOMNăm 2019 (550 đ/cp) 23/7 24/7 6/8 
32GSPHOSENăm 2019 (1.300 đ/cp) 23/7 24/7 5/8 
33LM8HOSENăm 2019 (300 đ/cp) 22/7 23/7 12/8 
34SHSHNXNăm 2019 (1.200 đ/cp) 22/7 23/7 12/8 
35IDCHNXĐợt 2/2019 (300 đ/cp) 22/7 23/7 6/8 
36BTUUPCOMNăm 2019 (1.500 đ/cp) 22/7 23/7 31/7 
37PJSUPCOMNăm 2019 (550 đ/cp) 21/7 22/7 18/8 
38VIPHOSENăm 2019 (500 đ/cp) 21/7 22/7 13/8 
39FBCUPCOMNăm 2019 (3.500 đ/cp) 21/7 22/7 12/8 
40HPTUPCOMNăm 2019 (500 đ/cp) 21/7 22/7 12/8 
41HPTUPCOMNăm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 10%21/7 22/7 
42KHPHOSEĐợt 2/2019 (200 đ/cp) 21/7 22/7 12/8 
43THUUPCOMNăm 2019 (640 đ/cp) 21/7 22/7 12/8 
44DSPUPCOMNăm 2019 (500 đ/cp) 21/7 22/7 10/8 
45SCDHOSENăm 2019 (800 đ/cp) 21/7 22/7 10/8 
46BWSUPCOMĐợt 1/2020 (800 đ/cp) 21/7 22/7 7/8 
47DRIUPCOMNăm 2019 (400 đ/cp) 21/7 22/7 6/8 
48BSLUPCOMNăm 2019 (1.300 đ/cp) 21/7 22/7 3/8 
49TNCHOSENăm 2019 (1.500 đ/cp) 21/7 22/7 31/7 
50VDBUPCOMNăm 2019 (3.281 đ/cp) 21/7 22/7 31/7 
51VDBUPCOMNăm 2019, bằng cổ phiếu tỉ lệ 30%21/7 22/7 
52PTPUPCOMNăm 2019 (1.000 đ/cp) 21/7 22/7 30/7 
53PCEHNXNăm 2019 (1.200 đ/cp) 21/7 22/7 29/7 

Song Ngọc