Tài chính

Gần 1,68 triệu tỉ đồng cho vay lĩnh vực bất động sản

16:20 | 13/10/2020

Chia sẻ

Tính đến cuối tháng 8, lĩnh vực BĐS chiếm 19,55% tổng dư nợ tín dụng. Trong đó, dư nợ tín dụng đối với mục đích tự sử dụng chiếm tỉ trọng 66,09% và tín dụng phục vụ mục đích kinh doanh chiếm 33,91% tổng dư nợ tín dụng BĐS.
Gần 1,68 triệu tỉ đồng cho vay lĩnh vực bất động sản - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trong báo cáo về lĩnh vực ngân hàng gửi Quốc hội, Chính phủ cho biết, tính đến cuối tháng 8, tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản (BĐS) tăng 4,78% so với cuối năm 2019, chiếm 19,55% tổng dư nợ tín dụng.

Theo tính toán, tổng dư nợ tín dụng với toàn nền kinh tế vào cuối tháng 8 là khoảng 8,585 triệu tỉ đồng (tăng trưởng tín dụng 8 tháng đầu năm đạt 4,75% và dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế vào cuối năm 2019 là hơn 8,195 triệu tỉ đồng), tương đương dư nợ đối với riêng lĩnh vực BĐS vào khoảng 1,678 triệu tỉ đồng.

Số liệu của Chính phủ cũng cho thấy dư nợ tín dụng lĩnh vực bất động sản tập trung chủ yếu phục vụ mục đích tự sử dụng. Cụ thể, dư nợ tín dụng đối với mục đích tự sử dụng tăng 4,5% so với cuối năm 2019, chiếm 66,09% tổng dư nợ tín dụng BĐS; tín dụng phục vụ mục đích kinh doanh tăng 5,32%, chiếm tỉ trọng 33,91%.

Báo cáo của Chính phủ cho biết, tỉ trọng cho vay kinh doanh BĐS trong tổng dư nợ lĩnh vực BĐS ngày càng giảm, từ 45,63% vào thời điểm 31/12/2017 xuống 31/12/2018 là 35,49% và 31/12/2019 là 32,95%.

Những năm gần đây báo cáo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã tách bạch dư nợ lĩnh vực BĐS thành hai cấu phần chính: cho vay đầu tư và kinh doanh bất động sản, cho vay phục vụ nhu cầu tự sử dụng.

Theo đó hai cấu hình này sẽ gắn với hai nhóm chủ thể khác nhau, mức độ rủi ro khác nhau, dòng tiền trả nợ khác nhau…, nên cơ chế cho vay hiện nay qui định các mức hệ số rủi ro tín dụng khác nhau (cho vay đầu tư và kinh doanh BĐS cao hơn, phục vụ nhu cầu nhà ở thấp hơn).

Ngoài ra BĐS, Chính phủ và NHNN cũng tăng cường quản lí rủi ro đối với các dự án BOT, BT giao thông. Bình quân giai đoạn 2016-2019, dư nợ lĩnh vực BOT, BT giao thông tăng 10,82%, chiếm 1,51%, tốc độ tăng giảm mạnh qua các năm và tỉ trọng cũng có xu hướng giảm. Đến cuối tháng 6/2020, dư nợ lĩnh vực này tăng 0,49%, chiếm 1,31%.

Quốc Thụy