Hàng hóa

Gần 1.600 con bò, trâu từ Australia sang Việt Nam có khả năng vi phạm yêu cầu xuất khẩu gia súc sống

13:20 | 20/07/2019

Chia sẻ

Hơn 1.500 con bò và 99 con trâu không được chuyển đến hoặc không truy suất được nguồn gốc tại các trang trại hay lò mổ được phê duyệt tại Việt Nam trong hơn 1 năm qua.
bò úc

Bò được chăn thả tại các trang trại tại Úc. Ảnh: Vietnamtradeoffice

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp Australia tính đến ngày 31/5, đã có 33 lô hàng gia súc sống được xuất khẩu qua đường biển vào Việt Nam, gồm 90.560 con bò và 397 con trâu. 

Tuy nhiên, có hơn 1.500 con bò và 99 con trâu đã không được chuyển đến hoặc không truy suất được nguồn gốc tại các trang trại hay lò mổ được phê duyệt tại Việt Nam trong 13 tháng qua. 

Bộ Nông nghiệp Australia đã thông báo các trường hợp vi phạm nghiêm trọng đối với việc xuất khẩu gia súc sống sang Việt Nam khi không tuân thủ các yêu cầu trong Hệ thống Đảm bảo chất lượng chuỗi cung ứng xuất khẩu (ESCAS).

Theo đó, Hội đồng Xuất khẩu Gia súc sống của Australia (ALEC) đã ủy quyền cho một công ty độc lập để thực hiện việc đánh giá thị trường nhằm báo cáo về tình hình chuỗi cung ứng tại Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Phía Australia sẽ đưa ra quyết định chính thức cần phải làm gì khi báo cáo đánh giá được hoàn thành dự kiến trong tháng 8/2019.

Như Huỳnh