Doanh nghiệp

FPT lãi ròng hơn 2.600 tỉ đồng năm 2018, EPS gần 3.900 đồng

15:08 | 30/01/2019

Chia sẻ

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ FPT lần lượt đạt 3.228 tỷ đồng và 2.615 tỷ đồng, tăng 30% và 35% nếu so sánh tương đương, giảm 8% và 11% so với số thực tế cùng kỳ.

EPS 2018 gần 3.900 đồng

Kết thúc năm 2018, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT lần lượt đạt 23.214 tỉ đồng và 3.852 tỉ đồng, tương đương 106% và 111% kế hoạch cả năm, tăng 17% và 30% so với cùng kỳ trong điều kiện so sánh tương đương (Kết quả năm 2017 không gồm lợi nhuận thoái vốn từ FPT Retail và Synnex FPT đồng thời hợp nhất kết quả kinh doanh của hai công ty này theo phương pháp vốn chủ).

Trong điều kiện so sánh với số liệu thực tế năm 2017 (Không thực hiện điều chỉnh), doanh thu giảm 47% và LNTT giảm 9%.

Lợi nhuận sau thuế và lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ lần lượt đạt 3.228 tỉ đồng và 2.615 tỉ đồng, tăng 30% và 35% nếu so sánh tương đương, giảm 8% và 11% so với số thực tế cùng kỳ.

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 3.897 đồng, tăng 35% nếu so sánh tương đương, giảm 13% so với số thực tế cùng kỳ. Bên cạnh đó, tỉ suất lợi nhuận đạt 16,6%, gấp 1,7 lần so với cùng kỳ.

fpt lai rong hon 2600 ti dong nam 2018 eps gan 3900 dong

Lợi nhuận khối Công nghệ tăng 34%

Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu và LNTT đạt lần lượt 13.395 tỉ đồng và 1.519 tỉ đồng, tăng tương ứng 21% và 34% so với cùng kỳ, tương đương 110% và 104% kế hoạch năm.

Trong đó, lĩnh vực Xuất khẩu phần mềm ghi nhận doanh thu 8.443 tỉ đồng, tăng 35%; lợi nhuận trước thuế 1.360 tỉ đồng, tăng 27%.

Doanh thu xuất khẩu phần mềm tại các thị trường nước ngoài của FPT tăng trưởng ở thị trường châu Âu 23%, thị trường Nhật 30% và thị trường Mỹ 55% so với cùng kỳ.

Khối Viễn thông đạt 8.831 tỉ đồng doanh thu, tăng 15%, đạt 102% kế hoạch năm, LNTT đạt 1.458 tỉ đồng, tăng 19%, tương đương 105% kế hoạch năm.

Trong đó, lĩnh vực dịch vụ viễn thông là động lực tăng trưởng chính, đóng góp 94% doanh thu của toàn Khối.

Doanh thu và LNTT của mảng này lần lượt đạt 8.293 tỉ đồng và 1.142 tỉ đồng, tăng 16% và tăng 26% so với cùng kỳ nhờ kết quả kinh doanh tốt và giảm tỉ lệ trích quỹ viễn thông công ích so với năm ngoái theo quy định.

Lợi nhuận từ thị trường nước ngoài tăng 27%

Bất chấp sự bất ổn của nền kinh tế thế giới, toàn cầu hóa tiếp tục là động lực tăng trưởng quan trọng của FPT.

Năm 2018, thị trường nước ngoài mang về cho FPT 9.097 tỉ đồng doanh thu, tăng 26% và 1.472 tỉ đồng LNTT, tăng 27% so với năm trước. Tỉ trọng doanh thu thị trường nước ngoài trong tổng doanh thu FPT tăng từ 16% năm 2017 lên 39% trong năm 2018.

Với chiến lược tập trung vào chuyển đổi số, doanh thu mảng dịch vụ này tại thị trường nước ngoài mang lại 1.679 tỉ đồng cho FPT, tăng 31%, chiếm 20% tổng doanh thu xuất khẩu phần mềm.

Xem thêm

Ánh Dương