|
 Thuật ngữ VietnamBiz
TAGS

đồng Yên Nhật

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 22/3: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 22/3: Đồng loạt giảm tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (22/3), tỷ giá yen Nhật quay đầu giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 177,43 - 178,53 VND/JPY.
Tài chính -09:25 | 22/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 21/3: Các ngân hàng tiếp tục tăng tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 21/3: Các ngân hàng tiếp tục tăng tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (21/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng tiếp tục tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 178,67 - 179,67 VND/JPY.
Tài chính -09:23 | 21/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/3: Duy trì đà tăng tại nhiều ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 20/3: Duy trì đà tăng tại nhiều ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (20/3), tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch tại đa số ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 177,32 - 178,32 VND/JPY.
Tài chính -09:26 | 20/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/3: Hầu hết ngân hàng tăng tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 18/3: Hầu hết ngân hàng tăng tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (18/3), tỷ giá yen Nhật tại đa số ngân hàng đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 177,11 - 178,11 VND/JPY.
Tài chính -09:00 | 18/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/3: Được điều chỉnh giảm trở lại tại đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 17/3: Được điều chỉnh giảm trở lại tại đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (17/3), tỷ giá yen Nhật được điều chỉnh giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 176,26 - 177,26 VND/JPY.
Tài chính -09:32 | 17/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/3: Quay đầu tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 16/3: Quay đầu tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (16/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng trở lại ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 176,15 - 177,15 VND/JPY.
Tài chính -09:28 | 16/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 15/3: Các ngân hàng đồng loạt giảm tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 15/3: Các ngân hàng đồng loạt giảm tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (15/3), tỷ giá yen Nhật quay đầu giảm đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 175,11 - 176,11 VND/JPY.
Tài chính -09:29 | 15/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 14/3: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 14/3: Đồng loạt tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (14/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 174,83 - 176,03 VND/JPY.
Tài chính -09:29 | 14/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/3: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 13/3: Xu hướng tăng chiếm đa số ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (13/3), tỷ giá yen Nhật đồng loạt tăng ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 174,59 - 175,59 VND/JPY.
Tài chính -09:36 | 13/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/3: Các ngân hàng điều chỉnh tăng giảm không đồng nhất

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 11/3: Các ngân hàng điều chỉnh tăng giảm không đồng nhất

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (11/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng biến động trái chiều. Trong khi đó, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 173,52 - 174,52 VND/JPY.
Tài chính -08:55 | 11/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 10/3: Tiếp tục tăng tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 10/3: Tiếp tục tăng tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (10/3), tỷ giá yen Nhật duy trì đà tăng ở cả hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 173,46 - 174,46 VND/JPY.
Tài chính -09:33 | 10/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/3: Được điều chỉnh tăng trở lại tại các ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 9/3: Được điều chỉnh tăng trở lại tại các ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (9/3), tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng đồng loạt tăng trở lại ở cả hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 172,49 - 173,69 VND/JPY.
Tài chính -09:43 | 09/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 8/3: Các ngân hàng đồng loạt giảm tỷ giá

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 8/3: Các ngân hàng đồng loạt giảm tỷ giá

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (8/3), tỷ giá yen Nhật tiếp tục giảm đồng loạt ở cả hai chiều giao dịch tại các ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 172,46 - 173,66 VND/JPY.
Tài chính -09:29 | 08/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 7/3: Quay đầu giảm đồng loạt tại nhiều ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 7/3: Quay đầu giảm đồng loạt tại nhiều ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (7/3), tỷ giá yen Nhật tại hầu hết ngân hàng đồng loạt giảm ở cả hai chiều giao dịch. Đồng thời, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này giảm, hiện đang ở mức 173,46 - 174,46 VND/JPY.
Tài chính -09:28 | 07/03/2023
Tỷ giá yen Nhật hôm nay 6/3: Đồng loạt tăng tại hầu hết ngân hàng

Tỷ giá yen Nhật hôm nay 6/3: Đồng loạt tăng tại hầu hết ngân hàng

Ghi nhận vào sáng ngày hôm nay (6/3), tỷ giá yen Nhật được điều chỉnh tăng đồng loạt ở hai chiều giao dịch tại nhiều ngân hàng. Tương tự, tại thị trường chợ đen, tỷ giá mua - bán đồng ngoại tệ này tăng, hiện đang ở mức 174,24 - 175,04 VND/JPY.
Tài chính -09:25 | 06/03/2023
Đồng yen Nhật hôm nay tăng giá hay giảm giá trên thị trường?

Đồng yen Nhật hôm nay tăng giá hay giảm giá trên thị trường?

Để nắm bắt được thông tin chuẩn xác nhất thì bạn cần cập nhật tỷ giá đồng yen Nhật hàng ngày. Bạn có thể tham khảo tỷ giá yen Nhật tại trang web chính thức của mỗi ngân hàng hoặc có thể xem bảng tổng hợp tỷ giá yen Nhật tại các ngân hàng trong nước của chúng tôi trong các bài viết mỗi ngày.

Giới thiệu về đồng yen Nhật

Yen là đơn vị tiền tệ chính thức của đất nước Nhật Bản. Mã quốc tế của loại tiền tệ là là JPY và còn được biết đến với ký hiệu ¥. Trên thị trường ngoại hối thì đồng yen Nhật được giao dịch nhiều thứ ba trên thế giới, sau hai đồng đô la Mỹ (USD) và euro (EUR). Đồng thời yen Nhật cũng được nhiều người sử dụng làm đồng tiền dự trữ, đứng ở vị trí thứ tư sau đô la Mỹ, euro và bảng Anh.

Trên thực tế tại Nhật Bản đơn vị yen hiện nay có giá trị rất nhỏ. Chính vì vậy nên yen Nhật chủ yếu được sử dụng ở trên thị trường tài chính.

Thông tin về tỷ giá đồng yen Nhật sẽ thay đổi mỗi ngày, thậm chí là thay đổi theo giờ. Chính vì vậy để xem xem tỷ giá đồng yen Nhật hiện tại đang có xu như thế nào bạn có thể xem biến động của đồng yen trong khoảng từ 7 ngày đến 10 ngày để có thể đưa ra được những nhận định về đồng tiền tệ này cũng như có được một cái nhìn tổng quan về vị thế của đồng yen Nhật ở trên thị trường tiền tệ thời điểm hiện tại.

Tỷ giá đồng yen Nhật bằng bao nhiêu tiền Việt Nam hôm nay

Giá trị của 1 đồng yen Nhật quy ra tiền Việt Nam rất nhỏ. Theo tỷ giá mới nhất cập nhật ngày hôm nay tại ngân hàng Vietcombank thì một yen Nhật có giá mua vào và bán ra là 166,28 VND/JPY - 176,04 VND/JPY.

Tương tự tại ngân hàng Vietinbank hôm nay, tỷ giá yen Nhật đang được giao dịch mua vào /bán ra ở mức: 167,68 VND/JPY - 176,23 VND/JPY.

Người dân Nhật Bản thường sử dụng các tên gọi khác dành cho tiền tệ của đất nước mình như Man và Sên.

1 Man = 10.000 yen, tính theo tỷ giá của Vietcombank thì bằng khoảng 1,7 triệu đồng tiền Việt Nam.

1 Sen = 1.000 yen, tương đương bằng khoảng 170.000 VND.

Nếu như trong tay bạn đang có một tập tiền yen thì với quy tắc trên bạn cũng đã có thể tạm tính được rằng mình có bao nhiêu tiền trong tay rồi. Mặc dù vậy các thông tin trên chỉ có tính chất tham khảo bới tỷ giá biến động từng ngày theo diễn biến của thị trường. Trước đây một man có giá khoảng 2 triệu tiền Việt nhưng thời gian gần đây giá yen có chiều hướng đi xuống nên hiện 1 man chỉ có giá bằng khoảng 1,7 triệu đồng tiền Việt.

Bên cạnh đó tỷ giá đồng yen Nhật ở mỗi ngân hàng cũng khác nhau và thay đổi theo giờ hàng ngày, nên khi có nhu cầu đổi yen Nhật bạn cần xem giá thực tế tại ngân hàng đang niêm yết là bao nhiêu.

Đồng yen Nhật có những loại nào

Đồng yen Nhật hiện nay đang có tổng cộng 10 mệnh giá khác nhau với hai loại là tiền xu và tiền giấy.

Các loại tiền xu của Nhật Bản bao gồm các đồng có mệnh giá: 1 yen, 5 yen, 10 yen, 50 yen, 100 yen và 500 yen. Tiền xu Nhật Bản được làm từ nhiều loại kim loại như đồng xanh, đồng vàng, đồng trắng, nhôm, niken…

Đồng xu 1 yen là đồng tiền có mệnh giá nhỏ nhất ở trong hệ thống tiền của Nhật Bản. Đồng xu rất nhẹ, làm từ nhôm. Mặc dù 1 yen Nhật có giá trị rất nhỏ nhưng nó vẫn được sử dụng khi trả tiền lẻ tại bưu điện hay siêu thị.

Đồng xu 5 yen Nhật được làm từ đồng thau. Kích thước của đồng 5 yen to cũng như nặng hơn so với đồng 1 yen. Theo quan niệm của người Nhật Bản đồng 5 yen là đồng tiền có thể đem lại may mắn cho chủ sở hữu.

Đồng xu 10 yen có nguyên liệu chính là đồng đỏ.

Đồng xu 50 yen được làm từ đồng trắng có độ bền cao nên ít bị hoen gỉ, có thể sử dụng trong một khoảng thời gian dài. Bên cạnh đó người Nhật Bản cũng coi đồng 50 yen là đồng tiền may mắn.

Đồng xu 100 yen có nguyên liệu làm từ đồng trắng, bắt đầu được sản xuất và đưa vào sử dụng từ năm 2006.

Đồng xu 500 yen có kích thước và trọng lượng lớn nhất trong tổng số 6 mệnh giá xu tại Nhật Bản. Đồng 500 yen có nguyên liệu làm từ Niken. Đồng thời mệnh giá của đồng tiền này cũng là lớn nhất trong số các đồng tiền xu.

Tiền giấy của Nhật Bản bao gồm các mệnh giá 1.000 yen, 5.000 yen và 10.000 yen. Đồng Yen Nhật được phát hành từ Ngân hàng Nhật Bản. Ở trên mỗi mệnh giá tiền đều có in hình của một vĩ nhân của dân tộc Nhật Bản.

Trong các mệnh giá của đồng yen Nhật thì đồng 2.000 yen ít xuất hiện và ít được sử dụng nhất. Các máy bán hàng tự động, ở trên tàu điện người Nhật cũng ít dùng tờ tiền mệnh giá này. Thông thường tờ 2.000 yen hay được khách du lịch đổi để làm quà kỷ niệm.

Hy vọng sau bài viết này bạn đã có thể có thêm hiểu biết về đồng yen Nhật, các mệnh giá tiền Nhật cũng như cách quy đổi tiền Nhật sang tiền Việt và ngược lại.

Thị trường chứng khoán hôm nay (22/3): Nhóm ngân hàng khởi sắc, VN-Index xanh gần 3 điểm
Thị trường chứng khoán hôm nay (22/3): Tiếp nối xu hướng hồi phục của phiên trước đó, VN-Index xanh hơn 4 điểm khi mở cửa phiên sáng nay.