Nhà đất

Đồng Nai: Giá đất bồi thường thực hiện dự án Hương Lộ 21 thấp nhất 1,94 triệu đồng/m2

07:49 | 21/11/2019

Chia sẻ

Giá đất để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án Hương lộ 21 cao nhất là 5,2 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 1,9 triệu đồng/m2.

UBND tỉnh Đồng Nai vừa phê duyệt giá đất tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư sửa chữa cục bộ và đại tu tuyến đường Hương lộ 21 tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

Theo đó, mức giá đất định giá đối với đất ở đô thị là 5,16 triệu đồng/m2; đất cơ sở sản xuất kinh doanh thời hạn tính 70 năm là 3,36 triệu đồng/m2 và đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, cây lâu năm 1,94 triệu đồng/m2.

dong-nai

Giá đất cụ thể bổ sung để tính tiền bồi thường. Nguồn: Quyết định số 3706/QĐ-UBND ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Đồng Nai.

Đối với đất cơ sở sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh Đồng Nai giao cho UBND TP Biên Hòa căn cứ theo Nghị định 47/2014NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ qui định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để chỉ đạo tính toán và lập phương án bồi thường theo đúng qui định.

Nguyên Ngọc