|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Doanh số quý I của Sao Ta (FMC) tăng 35%

17:01 | 05/04/2021
Chia sẻ
Kết thúc 3 tháng đầu năm 2021, sản lượng tôm chế biến và tôm thành phẩm tiêu thụ của Sao Ta (FMC) đều tăng hơn 30%.

Công ty cổ phần Thực phẩm Sao Ta (Mã: FMC) vừa công bố tình hình kinh doanh trong quý I/2021.

Cụ thể, sản lượng tôm chế biến đạt 3.688 tấn, bằng 132% so với cùng kỳ năm trước. Tôm thành phẩm tiêu thụ chung đạt 3.850 tấn, bằng 135% so với quý I/2020. Doanh số chung đạt 42,3 triệu USD, bằng 135% so với quý I năm trước. 

Theo FMC so với toàn ngành, hoạt động của doanh nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao hơn ở mức trên 30% trong khi toàn ngành tăng trưởng dưới 10%.

Tuy nhiên, một tồn tại hiện nay của ngành là chi phí vận chuyển quốc tế chưa cải thiện và đang ở mức cao so với trung bình. Mặc khác, cũng một phần do chi phí vận chuyển khiến một số chi phí đầu vào có nguồn gốc nhập khẩu cũng tăng mạnh như chi phí bao bì giấy, bao bì nhựa, năng lượng…

FMC cho biết, những biến động về chi phí này đã tác động đến lợi nhuận của doanh nghiệp có liên quan. 

Cũng theo doanh nghiệp năm 2021 là năm FMC tập trung vào việc nâng cấp toàn bộ hệ thống ao nuôi thông qua nhiều giải pháp đồng bộ. Riêng CTCP Thực phẩm Khang An (KAC) đặt mục tiêu trong hai năm (2021 - 2022) sẽ đạt chỉ tiêu 100 ha vùng nuôi nhằm chủ động trong việc kiểm soát nguyên liệu và thu hút khách hàng.

Trước đó, FMC công bố kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông năm 2021 ngày 16/4 và trình cổ đông mục tiêu doanh là 200 triệu USD, lợi nhuận trước thuế 240 - 250 tỷ đồng, tăng 5% so với thực hiện trong năm 2020. Doanh nghiệp này cũng dự kiến cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 20 - 25% trên mệnh giá.

P. Dương