Doanh nghiệp

Doanh nghiệp 2 tỉ USD thuộc EVN dự kiến IPO vào tháng 12 năm nay

16:25 | 19/05/2020

Chia sẻ

Giá trị thực tế công ty mẹ - EVNGENCO 2 để cổ phần hoá là 46.102 tỉ đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại công ty mẹ - EVNGENCO 2 là 26.605 tỉ đồng.
Doanh nghiệp 2 tỉ USD thuộc EVN dự kiến IPO vào tháng 12 năm nay - Ảnh 1.

Lễ công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ảnh: CMSC

Ngày 19/5, Ủy ban Quản lí vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa công ty mẹ - Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO 2) thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Theo đó, giá trị doanh nghiệp của công ty mẹ - EVNGENCO 2 được liên doanh tư vấn AASC – UHY xác định trên cơ sở báo cáo tài chính được kiểm toán độc lập KPMG kiểm toán và công bố rộng rãi trên website của đơn vị, cũng như công bố trên cổng thông tin doanh nghiệp của bộ kế hoạch và đầu tư.

Giá trị thực tế công ty mẹ - EVNGENCO 2 để cổ phần hoá là 46.102 tỉ đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại công ty mẹ - EVNGENCO 2 là 26.605 tỉ đồng. Tài sản không tính vào giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là tài sản cố định hình thành từ quĩ khen thưởng, phúc lợi có giá trị còn lại là 5,7 tỉ đồng được chuyển giao cho tổ chức công đoàn tại công ty cổ phần quản lí, sử dụng để phục vụ tập thể người lao động. 

Theo Vụ trưởng Vụ Năng lượng Ủy ban Đinh Thế Phúc, Uỷ ban đã chỉ đạo EVN, EVNGENCO 2 khẩn trương triển khai các bước tiếp theo đúng quy định, dự kiến phương án cổ phần hoá sẽ được trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 8/2020 và thực hiện việc chào bán công khai cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) vào tháng 12/2020. 

Đông A