|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Đại hội đồng cổ đông thường niên Eximbank bất thành

09:41 | 28/04/2022
Chia sẻ
Đây không phải là lần đầu tiên Eximbank tổ chức đại hội thường niên không thành công do số cổ đông không đủ tỷ lệ tham dự.

 ĐHĐCĐ của Eximbank tổ chức ngày 28/4 đã bất thành. (Ảnh: Minh Hằng).

Theo kế hoạch, sáng ngày 28/4, Ngân Hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Eximbank - Mã: EIB) tổ chức kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên, tính đến 9h sáng nay, tổng số cổ đông tham dự là 90 người, đại diện cho hơn 688 triệu cổ phần tham dự, tương ứng với tỷ lệ 56% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Do đó đại hội không đủ điều kiện tiến hành.

Đây không phải là lần đầu tiên Eximbank tổ chức bất thành ĐHĐCĐ thường niên. Từ tháng 4/2019, Eximbank chưa tổ chức được đại hội cổ đông vì những tranh chấp giữa các cổ đông lớn.

Trong năm 2020, Eximbank lần lượt tổ chức ba ĐHĐCĐ thường niên và tất cả đều không thành công, do không đủ tỷ lệ cổ đông tham dự cũng như do tình hình dịch bệnh COVID-19 căng thẳng.

Năm ngoái, ĐHĐCĐ thường niên lần thứ 1 của Eximbank được tổ chức vào ngày 27/4 không thể diễn ra do không đủ số cổ đông tham dự. Cuối tháng 7/2021, Eximbank đã lên kế hoạch tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021 lần thứ 2 nhưng cũng không thực hiện được do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Lần gần đây nhất là hôm 15/2 vừa qua, Eximbank tổ chức thành công với việc thông qua HĐQT và Ban kiểm soát mới.

Theo kế hoạch, năm nay, lợi nhuận trước thuế 2022 của Eximbank được đề ra tăng 127% so với kết quả năm 2021, tương đương khoảng 2.500 tỷ đồng. Tổng tài sản cuối kỳ dự kiến tăng 7,8% so với đầu năm, đạt 179.000 tỷ đồng. Huy động vốn tăng 6,5%, mục tiêu đạt 147.600 tỷ đồng; dư nợ cấp tín dụng tăng 13,5%, ước đạt 131.400 tỷ đồng.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 2021, lợi nhuận trước khi trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC là hơn 1,533 tỷ đồng. Ngân hàng trích lập dự phòng bổ sung trái phiếu VAMC hơn 328 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế còn lại hơn 1,205 tỷ đồng. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ là gần 742 tỷ đồng.

Minh Hằng